LN-NFX

Cessna Aircraft Company
172P

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 172P
MSN: 172-74239
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Moe John Bjarne
Adress: Skansevegen 12
1925 BLAKER

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-02-29
Owner changed
Moe John Bjarne

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-10-26 Sofia Pettersson     Vedtak om godkjennelse av revisjon 01 til vedlikeholdsprogram (AMP)
2017-10-25 Sofia Pettersson     Vedlikeholdsprogram rev 1
2017-10-21 Sofia Pettersson     ARC
2017-10-21 Sofia Pettersson     AMP
2016-11-01 Sofia Pettersson     ARC
2015-10-18 Sofia Pettersson     ARC
2014-09-03 Sofia Pettersson     ARC
2013-09-18 Sofia Pettersson     ARC
2013-09-13 Sofia Pettersson     AMP godkjent
2013-09-11 Sofia Pettersson     AMP
2013-09-10 Norges Luftsportforbund     utmeldt av NLF CAMO
2012-11-08 Norges Luftsportforbund     Propell EASA Form 1
2012-10-25 Norges Luftsportforbund     Propelljournal til godkjenning
2012-10-25 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2012-05-02 Post- og teletilsynet     kopi midlertidig tillatelse
2012-05-02 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-03-02 Nils-Anders Gran     eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2012-02-24 John Bjarne Moe     ang. registrering av eierskifte
2012-02-17 Nils-Anders Gran     eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2011-11-08 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2010-10-19 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2010-10-19 Norges Luftsportforbund   ARC
2009-10-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-10-06 Nils Anders Gran   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-09-21 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2009-02-23 Jan Hovet   Tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2009-02-20 Jan Hovet   søknad om ICAO 24-bit Aircraft Code
2008-10-29 Gran Nils Anders   Utvidelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-10-24 Nils Anders Gran   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-24 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2008-09-19 Nils Anders Gran   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Nils Anders Gran   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2007-09-27 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2006-09-27 Aeromech A/S   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: