Aircraft Details

Manufacturer: Reims Aviation SA
Model: F172N
MSN: F172-1683
Engines: 1
Weight: 1043
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Notodden og Kongsberg Flyklubb
Organization number: 992784962
Adress: Merdeveien 18 B
3676 NOTODDEN
Norge
Radio License. Number: 5554
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Notodden og Kongsberg flyklubb
Adress: Merdeveien 18B
3676 NOTODDEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-07-03
Owner changed
Notodden og Kongsberg flyklubb
2010-06-22
Owner changed
Fossdal John Bjørn
2004-12-01
Adress
Vassbotten Tone
2003-05-05
Owner changed
Vassbotten Tone
2002-05-01
Adress
Sandefjord Motorflyklubb
1994-04-22
Owner changed
Sandefjord Motorflyklubb

Installed radio equipment

Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
source: nkom.no

More aircraft owned by Notodden og Kongsberg flyklubb

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-08-11 Eika Gruppen AS Avdeling Trondheim     registrering av panterett
2017-08-04 DnB Bank ASA     sletting av heftelse
2017-08-02 DnB Bank ASA     Sletting av pant
2017-07-18 Espen Østvedt Skjellaug     24-bits ICOA kode i forskjellige formater
2017-07-17 Notodden og Kongsberg Flyklubb     ADS/ICAO 24 kode
2017-06-30 Eika Gruppen AS Avdeling Trondheim     Tinglysing av pant i luftfartøy
2017-05-03 Flyteknisk Notodden AS     kopi av ARC
2017-04-27 Flyteknisk Notodden AS     Vedtak om godkjennelse av revisjon 02 til vedlikeholdsprogram (AMP)
2017-04-25 Flyteknisk Notodden AS     AMP
2016-05-11 Flyteknisk Notodden AS     ARC forlengelse
2015-09-04 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-07-06 Notodden og Kongsberg Flyklubb     registrering av eierskifte
2015-07-06 DNB Bank ASA     registrering av heftelse
2015-06-19 DnB Bank ASA     tinglysning av pantedokument
2015-06-08 Notodden og Kongsberg Flyklubb     eiendomsoverdragelse av luftfartøy - flyskjøte
2015-06-08 Notodden og Kongsberg Flyklubb     Flyskjøte
2015-05-15 Flyteknisk Notodden AS     ARC - ARC Extension Verification Form
2014-11-29 John Bjørn Fossdal     Anmodning om ny reisejournal
2014-11-21 Flyteknisk Notodden AS     Godkjennelse av revisjon 1 til Aircraft Maintenance Programme (AMP)
2014-11-14 Øyvind Vassbotten     AMP - Signert Statement
2014-10-21 Flyteknisk Notodden AS     AMP
2014-04-30 Flyteknisk Notodden AS     ARC
2013-03-12 Flyteknisk Notodden AS     ARC
2012-05-03 Flyteknisk Notodden AS     kopi av ARC og Review papirer
2011-03-22 Bohusflyg AB   Ny ARC - granskningsdokument
2011-02-14 Flyteknisk Notodden AS   AMP godkjent
2011-02-07 Flyteknisk Notodden AS   LN-NFW søknad om godkjennelse av AMP
2011-01-04 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-06-22 John Bjørn Fossdal   flyskjøte
2010-06-08 Flyteknisk Notodden AS   innvilget utsettelse på AMP
2010-06-02 Flyteknisk Notodden AS   søknad om utsettelse for innlevering av AMP
2010-05-20 John Bjørn Fossdal   flyskjøte
2010-03-12 Flyteknisk Notodden AS   utsettelse av levering av AMP
2010-03-11 Flyteknisk Notodden AS   søknad om utsettelse av levering av AMP
2010-03-11 Flyteknisk Notodden AS   søknad om utsettelse av levering av AMP
2009-03-04 Flyteknisk Notodden AS   Forlengelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-01-29 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-01-22 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2008-11-11 Jan Hovet   tildeling av ICAO kode
2008-10-23 Tone Vassbotten   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-19 Tone Vassbotten   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Tone Vassbotten   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-02-29 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2006-12-27 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2006-01-13 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport - VR
source: caa.no