LN-NFP

Cessna Aircraft Company
177RG

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 177RG
MSN: 177RG-1336
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Lilleli Magne

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-10-13
Aircraft Deleted
Lilleli Magne
Wold Jan Terje
Braseth Dag Roar
2003-04-30
Owner changed
Kjeserud Olav

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2014-10-13 Flysameiet LN-NFP     Sletting av fartøy
2014-10-02 Bjugn Sparebank     sletting av pant
2014-10-02 Flysameiet LN-NFP     slettes fra luftfartøyregisteret
2014-09-30 Bjugn Sparebank     sletting av pant
2014-07-07 Flyteknisk Notodden AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuelt transponder(e)
2014-06-29 Dag Roar Braseth     Vedrørende eierskifte
2014-06-16 Flyteknisk Notodden AS     Flyteknisk Notodden AS - Missing dataplate on Lycoming IO-360-A1B6D S/N L-14447-51A installed on Cessna 177RG with reg. nr. LN-NFP
2014-06-05 Jan Terje Wold     Agreement of sale - dokumentasjon på ID
2014-06-04 Flyteknisk Notodden AS     Manglede data plate på motor
2014-06-02 Post- og teletilsynet     LN-NFP- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-09-23 Flyteknisk Notodden AS     ARC
2012-09-21 Flyteknisk Notodden AS     kopi av ARC
2011-10-24 Flyteknisk Notodden AS     Kopi av ARC og Review Check lister
2011-10-13 Flyteknisk Notodden AS     AMP godkjent
2011-10-12 Flyteknisk Notodden AS     AMP
2011-10-12 Flyteknisk Notodden AS     AMP for godkjenning
2010-09-30 Flyteknisk Notodden AS   N-ARC siste gangs forlengelse
2010-09-27 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2010-05-19 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-04-29 Magne Lilleli   SAIB NE-08-26R2 - Lycoming Engines - TCM Ignition Systems (formerly Bendix) D2000 and D3000 Dual Magnetos
2009-09-23 Magne Lilleli   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-09-21 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2009-07-15 Magne Lilleli   Omgjøring av vedtak
2009-07-14 Magne Lilleli   Svar på søknad om dispensasjon fra krav om ELT 406
2009-07-01 Magne Lilleli   FW: SV: Plan for installasjon av 406 MHz ELT?
2009-06-24 Post og Teletilsynet   Radiolisens
2009-06-24 Post og Teletilsynet   Radiolisens
2009-06-24 Post- og teletilsynet   Tullatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-05 Post- og teletilsynet   Angående retur av tillatelsesdokumenter
2008-10-30 Lilleli Magne   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2008-10-27 Magne Lilleli   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-10-10 Bromma Air Maintenance AS   Tildeling av ICAO kode
2008-09-23 Tommy Ollars   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-09-23 Bromma Air maintenance AB   vedlikeholdsrapport
2008-03-26 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-03-04 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-12-19 Jan Terje Vold   Nytt Luftdyktighetsbevis godkj. NDT
2007-12-17 Magne Lilleli   Søknad nytt Luftdyktighetsbevis LN-NFP, søknad godkj. NDT og dokumentasjon på utført arbeide.
2007-12-17 Magne Lilleli   søknad om utstedelse av nytt luftdyktighetsbevis
2007-12-14 Flysameiet LN-NFP   Utstedelse av Permit to Fly
2007-12-13 Magne Lilleli   LN-NFP kopi av loggbøker.
2007-12-11 Magne Lilleli   Historikk ifb. Årlig vedlikehold 2007 LN-NFP, ifb Overflygingstillatelse.
2007-12-06 Rene Porro, Aerohooldus   RE: Inspection work Norwegian aircraft LN-NFP
2007-12-05 Hanssen, Bjørn Erling   Req, details about Inspection work Norwegian aircraft
2007-11-08 Magne Lilleli   LN-NFP Tilbakekallelse av luftdyktighetsbevis
2007-11-01 Flysameiet LN-NFP v/Magne Lilleli   Varsel om tilbakekallelse av luftdyktighetsbevis
2007-07-29 Magne Lilleli   søknad om disp/utsettelse vedlikeholdsitem
2007-07-10 Flysameiet LN-NFP v/Magne Lilleli   Søknad utvidelse dato vedlikeholdsrapport
2007-07-05 Aerohooldus OU   vedlikeholdsrapport
2007-04-23 Blom Geomatics AS   opphør av innleie
2007-04-16 Magne Lilleli   bruk av utenlandsk versksted for årlig vedlikehold - fornyelse luftdyktighetsbevis
2006-07-07 Norrønafly-Rakkestad AS   kopi av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.09.2008
2006-07-04 Norrønafly Rakkestad AS   søknad om endring av bruksområde fra ervervsmessig til privat - vedlagt vedlikeholdsrapport (VR)
2006-07-04 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-07-04 Norrønafly-Rakkestad AS   Søknad om endring av bruksområde fra ervervsmessig til privat
2006-06-14 Blom Geomatics AS   godkjenning av innleie og utvidelse av fartøyflåten - Blom Geomatics AS
2006-06-13 Blom Geomatics   forsikringsattest for perioden 01.06.2006 - 31.07.2007
2006-06-06 Norrønafly-Rakkestad AS   fornyelse av luftydktighetsbevis - gyldig til 30.06.2007
2006-06-01 Norrønafly-Rakkestad AS   søknad om endring av bruksområde i luftdyktighetsbevis fra privat til ervervsmessig - vedlagt vedlikeholdsrapport
2006-05-03 Bjugn Sparebank   Registrert pantedokument i luftfartøy
2006-05-03 Norrønafly-Rakkestad AS   Registrering av eierskifte
2006-04-27 Olav Kjeserud   Retur av slettet pantobligasjon
2006-04-25 Norrønafly-Rakkestad AS   Eiendomsoverdragelse - Selger Olav Kjeserud - Kjøper Magne Lilleli - Jan Terje Wold og Dag Roar Braseth - Vedlagt Flyskjøte m m
2006-04-10 Norrønafly-Rakkestad AS   Pantobligasjon fra Bjugn Sparebank
2006-03-30 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport(VR)
2006-03-28 Blom Geomatics AS   Innleie av fly til surveyflyvning
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: