LN-NFD

Cessna Aircraft Company
A185F

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: A185F
MSN: 185-04152
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sæther Anders
Adress: Postboks 134
0216 OSLO

source: caa.no

Aircraft event timeline

2009-11-09
Owner changed
Sæther Anders

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-10-02 Lasse Andersen     ARC
2017-02-01 Rune Engen-Glug     Rune Engen-Glug - feil dokument i innsynsbegjæring
2017-01-30 Rune Engen-Glug     Rune Engen-Glug - feil dokument i innsynsbegjæring
2016-10-31 Leif Thore Lian     Epost om retur av dokumenter
2016-10-31 Advokatenen Nakken, Øgland, Bråthen, Lian & Grindeland Andersen     Retur av skjøte og øvrige dokumenter
2016-10-17 Advokatenen Nakken, Øgland, Bråthen, Lian & Grindeland Andersen     Eierskifte - Flyskjøte
2016-08-23 IR engineering     Vedtak om godkjennelse av revisjon 1 til vedlikeholdsprogram (AMP)
2016-07-25 IR engineering     Vedrørende LN-NFD ARC
2016-07-14 IR engineering     AMP
2016-07-13 IR engineering     Luftdyktighetsbevis
2015-12-16 Advokat Sigmund Sandall     retur av pantedokument
2015-12-10 Advokat Sigmund Sandall     Pantedokument
2015-02-20 IR engineering     ARC
2014-11-27 IR engineering     AMP godkjent
2014-11-20 IR engineering     Søknad om godkjennelse av revisjon 0 av AMP
2013-09-12 Flyteknisk Notodden AS     kopi av ARC og review papirer
2013-06-28 Nils-Harald Hansen     Yearly inspection and 200h performed on C185F - Luftdyktighet forlenget
2012-06-27 Flyteknisk Notodden AS     ARC
2012-06-20 Flyteknisk Notodden AS     godkjennelse av AMP
2012-06-15 Flyteknisk Notodden AS     søknad om godkjennelse av AMP
2012-06-13 Advokat Thore Heggen     Transport av panterett dokument
2012-06-12 Advokat Per Maurset     Transport av panterett dokument
2012-02-22 Anders Sæhter     AMP brevkopi
2012-01-24 Anders Sæther     AMP- manglende dokumentasjon etc
2012-01-19 Anders Sæther     søknad om godkjennelse AMP
2011-07-11 Flyteknisk Notodden AS   søknad om godkjennelse av AMP
2011-07-11 Anders Sæther   Behandling av AMP søknad kan ikke utføres grunnet utestående fordringer
2011-04-15 John Wiese   vedrørende registrering av pant i luftfartøy
2011-03-11 John Wiese   vedrørende registrering av pant i luftfartøy
2010-07-14 Ro Sommernes Advokatfirma DA   Dokumentasjon på ID
2010-07-14 Ro Sommernes Advokatfirma DA   Pantedokument i luftfartøy
2010-07-09 Ro Sommernes Advokatfirma DA   Pantedokument i luftfartøy
2010-06-03 Anders Sæther   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-06-01 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2009-12-18 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr
2009-11-10 Ro Sommernes Advokatfirma DA   registrering av eierskifte
2009-11-06 Ro Sommernes Advokatfirma DA   flyskjøte
2009-09-24 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-05-28 Sverre Wang Halvorsen   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-05-26 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2009-01-14 Hovet & Co   Tildeling av ICAO-koder
2008-10-26 Sverre Wang Halvorsen   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-19 Sverre Wang Halvorsen   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Svette Wang Halvorsen   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-05-28 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2007-05-03 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2006-03-14 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport - VR
source: caa.no

More information: