LN-NEZ

Diamond Aircraft Industries GmbH
DA40-D

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Diamond Aircraft Industries GmbH
Model: DA40-D
MSN: D4.065
Weight: 1150
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Gunnar Løchø Brevig
Adress: Kjelsåsveien 139H
0491 OSLO
Norge
Phone: 22155717
959 96 185
Radio License. Number: 5992
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Brevig Gunnar Løchø
Adress: Kjelsåsveien 139H
0491 OSLO

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-03-23
Owner changed
Brevig Gunnar Løchø
2008-11-01
Name
Oslo Flyveklubb
2003-10-10
Aircraft Added
Oslo Flyveklubb

Related Youtube videos

LN-NEZ data-toggle=

LN-NEZ landing Geiteryggen (ENSN)

Installed radio equipment

ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-10-18 Air Service Vamdrup ApS     ARC
2017-08-10 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-11-25 Gunnar L. Brevig     10/00662-25 - 6-bit Hex Code - trenger det for ny Mode-S transponder
2016-11-23 Gunnar L. Brevig     6-bit Hex Code - trenger det for ny Mode-S transponder
2016-10-04 Flysyn.DK     ARC
2016-06-01 Gunnar Brevig     trenger ny reisedagbok
2015-09-21 Flysyn.DK     ARC
2014-12-15 Flysyn.DK     AMP godkjent
2014-12-12 Flysyn.DK     New issue AMP
2014-12-12 Flysyn.DK     New Issue AMP
2014-10-16 Flysyn.DK     ARC
2014-06-24 Flysyn.DK     AMP revisjon 1 korrigert
2014-06-24 Flysyn.DK     AMP revisjon 1 godkjent
2014-06-19 Flysyn.DK     AMP - annual revisjon
2013-10-07 Flysyn.dk     2 ARC Ext
2012-12-03 Frank Søgaard     AMP revisjon 1 rettelse navn
2012-10-11 Flysyn.dk     ARC extension
2012-10-08 Flysyn.DK     AMP rev 01 godkjent
2012-10-04 Bjarne Jørgensen     korrigert revisjon AMP søkes godkjent
2012-10-02 Flysyn.DK     AMP oppdateringer utbes
2012-10-01 Flysyn.DK     AMP - revisjon 0
2012-05-31 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-03-26 Gunnar Løchø Brevig     Flyskjøte
2012-03-23 DNB Bank ASA     Sletting av panteobligasjon
2012-03-22 DNB Bank ASA     Sletting av pantesikkerhet
2012-03-17 Gunnar Løchø Brevig     Flyskjøte
2012-03-14 Gunnar L. Brevig     noen spørsmål ifm. flykjøp
2012-03-13 Gunnar L. Brevig     noen spørsmål ifm. flykjøp
2011-10-12 Flysyn.DK     AMP godkjent
2011-10-12 Flysyn.DK     ARC
2011-10-10 Flysyn.DK     AMP
2011-10-10 Flysyn.DK     rettelse til AMP
2010-11-29 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-07-16 Diamond Air   Airworthiness Review Certificate EASA Form 15b
2010-05-11 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport - SL RAP 2010/11 om luftfartsulykke på Hønefoss flyplass Eggemoen 27.04.2009
2010-03-26 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartsulykke på Hønefoss flyplass Eggemoen 27.04.2009
2009-05-18 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om undersøkelse av luftfartsulykke ved Hønefoss flyplass Eggemoen 27.04.2009 med Diamond DA40-D
2008-12-17 Aeromech AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-12-11 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2008-11-21 Erik Hægestad   tildeling av ICAO koder
2008-11-12 Oslo Flyveklubb   søknad om tildeling av ICAO ID 24 bit aircraft address
2008-10-26 Oslo Flyveklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-19 Oslo Flyveklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktihetsbevis
2008-09-09 Oslo Flyveklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2007-12-19 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2005-12-13 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: