LN-NAY

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28-181

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-181
MSN: 28-7790488
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Fjordane Flyklubb

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-05-23
Aircraft Deleted
Fjordane Flyklubb
2001-08-27
Owner changed
Fjordane Flyklubb

Related Youtube videos

LN-NAY data-toggle=

LN-NAY Landingsrunder Bringeland 2

LN-NAY data-toggle=

LN-NAY Landingsrunder Bringeland

LN-NAY data-toggle=

LN-NAY Landingsrunder Bringeland 3 m7 motorcut

More aircraft owned by Fjordane Flyklubb

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-05-24 Fjordane Flyklubb   registrert slettelse av luftfartøy
2011-05-20 Fjordane Flyklubb   Sletting av luftfartøy
2011-05-18 Olav Osvoll   retur luftdyktighetsbevis
2011-03-11 Norges Luftsportforbund   retur av pantedokument i slettet stand
2011-03-08 Norges Luftsportforbund   Pantobligasjon til sletting
2010-09-02 Norges Luftsportforbund   Tinglysing av pant i luftfartøy
2010-08-29 Fjordane Flyklubb   Registrering av pant i luftfartøy
2010-04-16 Fjordane Flyklubb   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-04-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-04-14 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-05-05 Bergen Air Transport   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-04-27 Bergen Air Transport   Vedlikeholdsrapport
2009-04-22 Jan Hovet   tildeling av ICAO-koder
2009-04-16 Jan Hovet   ICAO-koder
2008-10-25 Fjordane Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-19 Fjordane Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Fjordane Flyklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-04-29 Airlift AS   vedlikeholdsrapport
2007-05-30 Airlift AS   Vedlikeholdsrapport
2007-04-25 Airlift AS   søknad om å få utføre 1000 timers inspeksjon
source: caa.no

More information: