LN-NAV

The New Piper Aircraft, Inc
PA-18-90

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-18-90
MSN: 18-1342
Weight: 680
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Arve Ustad
Adress: Varlandsveien 1023
3864 RAULAND
Norge
Radio License. Number: 5409
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Ustad Arve
Adress: Varlandsveien 1023
3864 RAULAND

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-08-22
Owner changed
Ustad Arve
2010-12-15
Owner changed
Hagen Harald
2007-10-31
Owner changed
Heskje Leidulf
Gjestemoen Øystein
Hilseth Rune
Kleppe Karl
Presterud Anders
2005-10-01
Adress
Melhus Olav

Related Youtube videos

LN-NAV data-toggle=

To rustne herrer banker rust

LN-NAV data-toggle=

Cub formasjon

LN-NAV data-toggle=

LN-NAV til Hylsfjorden

LN-NAV data-toggle=

LN-NAV til vindmøllene på Undheim

Installed radio equipment

ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-07-03 Flyteknisk Notodden AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2017-06-19 Flyteknisk Notodden AS     vedlikeholdsrapport
2016-06-16 Flyteknisk Notodden AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2016-06-15 Flyteknisk Notodden AS     vedlikeholdsrapport
2015-05-19 Flyteknisk Notodden AS     korrigert luftdyktighetsbevis
2015-05-15 Flyteknisk Notodden AS     Vedlikeholdsrapport
2015-05-15 Flyteknisk Notodden AS     Luftdyktighetsbevis
2015-05-15 Flyteknisk Notodden AS     vedlikeholdsrapport
2015-03-03 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-08-25 Arve Ustad     Eiendomsoverdragelse
2014-08-19 Arve Ustad     Eiendomsoverdragelse
2014-07-18 Leidulf Heskje     attestert registerutskrift
2014-04-28 Hans Erik Hemmingsen     Luftdyktighetsbevis
2014-04-13 Hans Erik Hemmingsen     Vedlikeholdsrapport
2013-05-02 Harald Hagen     Luftdyktighetsbevis
2013-05-02 Harald Hagen     Korrigert gangtidsliste II
2013-04-30 Harald Hagen     Korrigert gangtidsliste
2013-04-29 Harald Hagen     Gangtidsliste
2013-04-25 Kåre Hagelid     vedlikeholdsrapport VR
2013-03-13 Ingar Sønju     Årlig ettersyn LN-NAV og LN-RTH
2013-02-18 Rune Hilseth     villighetserklæring på vegne av Kåre Hagelin
2012-04-13 Leidulf Heskje     Luftdyktighetsbevis
2012-04-10 Airalpha AS     Vedlikeholdsrapport
2012-03-12 Harald Hagen     Svar vedrørende årlig sertifisering
2012-03-06 Harald Hagen     Spørsmål om Årlig sertifisering
2011-04-05 AirAlpha   vedlikeholdsrapport
2011-03-24 Air Alpha   svar på forespørsel
2011-03-08 Airalpha   CRS på Norske Registrerte Anex II Fly. (100 Hrs. & Annual Insp.)
2010-12-16 Leidulf Heskje   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2010-12-13 Leidulf Heskje   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2010-05-07 Sameiet LN-NAV   Godkjennelse for installasjon av Artex ME406 ELT
2010-05-06 Øystein Gjestemoen   Teknisk informasjon vedr. installasjon av 406 ELT
2010-04-05 Øystein Gjestemoen   Dokumentasjon for installasjon av 406 ELT
2010-03-24 Leidulf Heskje   Luftdyktighetsbevis
2010-03-20 Bergen Air Transport AS   Vedlikeholdsrapport
2009-12-15 Sameiet LN-NAV   Utkast til Approval of Flight Conditions for a Permit to Fly
2009-12-10 Bergen Air Transport AS   Søknad permit to fly
2009-10-05 Sameiet LN-NAV   Dispensasjon fra BSL A 1-8 - Vedrørende registreringsbokstavenes størrelse på halen
2009-09-17 Sameiet LN-NAV   Søknad om dispensasjon fra BSL A 1-8
2009-08-25 Anders Presterud   LN-NAV Søknad om dispensasjon fra BSL A 1-8
2009-07-02 Hovet & Co   Tildeling av ICAO-koder
2009-06-30 Hovet & Co AS   Vedrørende ICAO 24-bit Code
2009-06-05 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-04-05 Andelslaget LN-NAV v/Øystein Gjestmoen   Søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2007-11-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-10-31 Leidulf Heskje   Registrering av luftfartøy
2007-10-21 Olav Melhus   Overdragelse av luftfartøy
2007-04-19 Sola Airservice   Tilsynsrapport
2007-03-28 Sola Airservice   Vedlikeholdsrapport
2005-12-15 Sola Airservice   tommasse og balanserapport
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: