LN-NAS

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28-161

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-161
MSN: 28-7716055
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sørensen Widar
Adress: Madlaforen 37
4042 HAFRSFJORD

source: caa.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-06-23 NLF CAMO     ARC og Review report
2016-07-19 Norges Luftsportforbund     ARC og review report
2015-07-15 Norges Luftsportforbund     ARC og review report
2014-08-13 NLF CAMO     ARC kopi
2014-07-10 Norges Luftsportsforbund     ARC kopi
2013-08-13 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2012-09-14 Norges Luftsportforbund     kopi av ARC
2011-08-10 Norges Luftsportforbund     Kopi av ARC
2010-09-08 Statens Havarikommisjon for Transport   Avslutning etter forundersøkelse luftfartshendelse Stavanger lufthavn Sola 02.09.2010
2010-08-23 Norges Luftsportforbund / Norsk Aero Klubb   Kopi av ARC
2010-07-30 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-09-21 Widar Sørensen   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-07-05 Bergen Air Transport AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-06-05 Vidar Sørensen   søknad om luftdyktighetsbevis
2009-01-13 Jan Hovet   tildelding av ICAO-kode
2008-10-23 Sørensen Widar   Utvidelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-10-17 Widar Sørensen   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-19 Widar Sørensen   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-19 Bergen Air Transport AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-09-09 Vidar Sørensen   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-08-18 Vidar Sørensen   søknad om utstedelse - fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-10-29 Kåre Hagelin   motorjournaler LN-NAS og LN-IKY
2007-10-29 Kåre Hagelin   motorjournaler LN-NAS og LN-IKY
2007-09-28 Sola Airservice   vedlikeholdsrapport
2007-08-06 Vidar Sørensen   søknad om lutstedesle / fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-09-08 Sola Airservice v/Kåre Hagelin   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-08-02 Vidar Sørensen   Søknad om utstedelse/fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-08-01 Vidar Sørensen   Søknad om utstedelse/fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-04-20 Sola Airservice v/Kåre Hagelund   vekt og balanseskjema
2006-03-27 Vidar Sørensen   manglende retur av tilsynsrapport - svarfrist: 15.04.2006
2006-03-03 Vidar Sørensen   Vedrørende retur av tilsynsrapport
source: caa.no

More information: