LN-NAR

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28-161

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-161
MSN: 28-7716054
Weight: 1055
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Hegstad Gunnar Roar
Adress: Erviknes
7160 BJUGN
Norge
Radio License. Number: 5440
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Hegstad Gunnar Roar
Adress: Ervika
7160 BJUGN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-06-16
Owner changed
Hegstad Gunnar Roar
2014-04-11
Owner changed
Thor-Egil Larsen
2000-05-22
Owner changed
Nedre Romerike Flyklubb

Related Youtube videos

LN-NAR data-toggle=

Touch and go

LN-NAR data-toggle=

Touch and Go med intro HD

LN-NAR data-toggle=

Innflyvning Kjeller 12

Installed radio equipment

Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-06-23 NLF CAMO     ARC og review report
2016-07-11 Gunnar Hegstad     Reisejournal for luftfartøy
2016-05-31 Norges Luftsportforbund     ARC og review report
2015-03-27 Norges Luftsportforbund     LN-NAR indirect approval of AMP
2015-03-27 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-NAR- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-03-27 NLF CAMO     LN-NAR indirect approval of AMP
2014-06-16 Gunnar Roar Hegstad     registering av eierskifte
2014-06-12 Norrønafly-Rakkestad AS     Eiendomsoverdragelse - Flyskjøte
2014-06-12 Norges Luftsportsforbund     ARC kopi
2014-04-28 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-04-14 Norrønafly-Rakkestad AS     registrering av eierskifte
2014-03-27 Lillestrømbanken     Sletting av heftelse
2014-03-25 Lillestrømbanken     LN-Nar - Pantedokument
2013-06-14 Norges Luftsportforbund     ARC
2012-05-02 Norges Luftsportforbund     kopi av ARC
2011-05-23 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport SL 2011/13 om luftfartsulykke på Rakkestad flyplass 11.12.2010 med Piper PA-28-161
2011-05-23 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport SL RAP 2011/12 om luftfartsulykke på Rakkestad flyplass 26.03.2006 med Piper PA-28-161
2011-04-28 Norges Luftsportforbund   indirect approval of AMP
2011-04-28 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2011-03-10 Statens Havarikommisjon for Transport   Vedrørende utkast til rapport om luftfartshendelse på Rakkestad flyplass 11.12.2010
2011-02-21 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartshendelse på Rakkestad flyplass 11.12.2010-AVSKJERMET
2011-01-04 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om undersøkelse av luftfartsulykke - Rakkestad flyplass 11.12.2010
2010-11-22 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-02-23 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartsulykke på Rakkestad flyplass 26.mars 2006 med Piper PA-28-161-AVSKJERMET
2009-03-17 Aeromech AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-03-03 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2009-02-02 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2009-01-12 Avinor AS   Oppfølging av tilrådning 4/2005 i rapport (SL RAP 8/2005) om alvorlig luftfartsshendelse over Oslo sentrum 26.02.2004 med Cessna 206, LN-VYN og PA-28-161 - LN-NAR
2008-11-11 Jan Hovet   tildeling av ICAO kode
2008-10-17 Nedre Romerike Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-10-01 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilråding nr. 2/2005, 3/2005 og 4/2005 i rapport (SL RAP 8/2005) om alvorlig luftfartsshendelse over Oslo sentrum 26.02.2004 med Cessna 206, LN-VYN og PA-28-161 - LN-NAR
2008-09-19 Nedre Romerike Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Nedre Romerike Flyklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-06-25 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilråding nr. 2/2005, 3/2005 og 4/2005 i rapport (SL RAP 8/2005) om alvorlig luftfartsshendelse over Oslo sentrum 26.02.2004 med Cessna 206, LN-VYN og PA-28-161 - LN-NAR
2008-02-28 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2007-02-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-02-19 Aeromech A/S   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-06-21 Norrønafly Rakkestad AS   Søknad om godkjennelse av propelljournal
2006-03-29 Nedre Romerike Flyklubb   rapport om luftfartshendelse med PA28-161 26.03.2006 Åstorp - ENRK (Rakkestad)
2006-02-06 Cecilie Løvstad   Rapport om penetrering av restriksjonsområde i Sverige ES R 178 30.01.2006
2006-02-01 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport - VR
source: caa.no

More information: