LN-MTN

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28-140

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-140
MSN: 28-7125348
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Peter Ditleff

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-07-03
Aircraft Deleted
Peter Ditleff
2014-11-04
Owner changed
Peter Ditleff

More aircraft owned by Peter Ditleff

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-07-03 Peter Ditleff     begjæring om sletting av luftfartøy
2015-06-11 Peter Ditleff     Bill of Sale
2015-03-16 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-MTN- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-11-04 Arne J Tofte     eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2014-10-28 Arne J Tofte     eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2014-08-06 Flyteknisk Notodden AS     ARC 2014
2013-03-06 Flyteknisk Notodden AS     kopi ARC
2012-02-17 Flyteknisk Notodden AS     Kopi av ARC og Review liste for Piper PA-28-140
2011-03-14 Norges Luftsportforbund   Kopi av ARC
2011-02-14 Flyteknisk Notodden AS   AMP godkjent
2011-02-04 Øyvind Vassbotten   LN-MTN søknad om godkjennelse av AMP
2011-02-04 Flyteknisk Notodden AS   AMP
2010-03-04 Arne Johannes Tofte   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-02-24 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2009-11-09 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-31 Flyteknisk Notodden AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-03-24 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2009-03-19 Tom Jacobsen   Tildeling av ICAO 24 bit kode
2009-03-05 Hovet & Co AS   Tildeling av ICAO 24 bit kode til
2008-10-16 Arne Johannes Tofte   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-19 Arne Johannes Tofte   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Arne Johannes Tofte   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-02-14 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-03-24 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: