LN-MTM

Cessna Aircraft Company
172P

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 172P
MSN: 172-74333
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Valdres Flyklubb
Adress: Postboks 120
2901 FAGERNES

source: caa.no

Related Youtube videos

LN-MTM data-toggle=

LN-MTM landing Fagernes, Leirin (ENFG)! HD

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-10-30 NLF CAMO     ARC og Review report
2016-11-10 NLF CAMO     ARC og Review report
2015-11-03 Norges Luftsportforbund     ARC og Review report
2015-08-25 Valdres Flyklubb     Reisedagbok
2015-08-24 Valdres Flyklubb     Reisedagbok
2014-11-11 Norges Luftsportforbund     ARC og Review report
2013-11-13 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2012-11-27 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2011-12-07 Norges Luftsportforbund     kopi av ARC
2011-02-08 Norges Luftsportforbund   Kopi av ARC
2011-02-08 Norges Luftsportforbund   Inderect approval of AMP
2010-06-17 Valdres Flyklubb   Innvilget utsettelse på AMP
2010-06-16 Valdres Flyklubb   Søknad om utsettelse på AMP
2010-03-03 Valdres Flyklubb   Søknad om utsettelse av AMP for LN-MTM og LN-FOK
2010-03-03 Valdres Flyklubb   Utsettelse av AMP
2010-03-03 Valdres flyklubb   VS: Søknad om utsettelse av AMP for LN-MTM og LN-FOK
2009-12-10 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2009-02-10 Valdres Flyklubb   Forlengelse av ARC
2009-01-23 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2009-01-18 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2008-11-11 Jan Hovet   tildeling av ICAO kode
2008-10-24 Valdres Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-19 Valdres Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Valdres Flyklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-02-28 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-01-24 Aeromech A/S   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-10-29 Samferdselsdepartementet   Rapport (SL RAP 33/2006) om luftfartsulykke på Wadahl flyplass 01.08.2006 med Cessna 172P
2007-10-18 Tore Wadahl   Luftfartsulykke på Wadahl flyplass 01.08.2006 med LN-MTM
2007-01-04 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2007-01-04 Norrønafly-Rakkestad AS   Tommasse og balanserapport
2007-01-03 Samferdselsdepartementet   Rapport (SL RAP 33/2006) om luftfartsulykke på Wadahl flyplass 01.08.2006 med Cessna 172P
2006-12-21 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport - SL RAP 33/2006 om luftfartsulykke på Wadahl flyplass 01.08.2006
2006-10-30 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om luftfartsulykke Wadahl flyplass i Oppland 01.08.2006 Cessna 172P
2006-09-27 Norrønafly Rakkestad AS   Søknad om godkjennelse av motorjournal
2006-08-04 Jørn Utheim   rapport om luftfartsulykke/-hendelse 01.08.2006
source: caa.no

More information: