LN-MTD

Cessna Aircraft Company
177RG

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 177RG
MSN: 177RG-0895
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Flyteknisk Notodden AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-10-05
Aircraft Deleted
Flyteknisk Notodden AS
2012-06-05
Owner changed
Flyteknisk Notodden AS
2007-06-05
Owner changed
Machiels Jan Renier Maria
2004-03-04
Owner changed
Bergen Aero Klubb
2001-07-26
Owner changed
Haakonsvern Aero Klubb
1994-06-07
Owner changed
Fotonor AS
1994-04-05
Aircraft Added
AS Norrønafly

More aircraft owned by Flyteknisk Notodden AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-10-05 Flyteknisk Notodden AS     sletting av luftfartøy
2016-10-04 Flyteknisk Notodden AS     Avregistrering av luftfartøy
2015-10-07 Flyteknisk Notodden AS     ARC
2014-08-01 Flyteknisk Notodden AS     ARC
2013-09-27 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-08-14 Flyteknisk Notodden AS     kopi av ARC og review papirer
2013-08-08 Post- og teletilsynet     kopi midlertidig tillatelse
2013-04-04 Post- og teletilsynet     midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2012-12-17 Flyteknisk Notodden AS     AMP godkjent
2012-12-17 Flyteknisk Notodden AS     LDP-AD-SB liste App.7.doc
2012-12-11 Flyteknisk Notodden AS     AMP for Cessna 177RG
2012-06-06 Advokatfirmaet Wexels     gjennomført tvangssalg av luftfartøy
2012-05-29 Advokatfirmaet Wexels     gjennomført tvangssalg av luftfartøy
2011-10-28 Vest-Telemark Tingrett     vedtak om å gjennomføre tvangssal
2011-10-25 Vest-Telemark Tingrett     vedtak om å gjennomføre tvangssal
2011-05-18 Innovasjon Norge   attestert registerutskrift
2010-10-11 Bundesaufsichtsamt für Flugsicerung   Violation of Air Traffic Regulation by Pilot-in-Command 05.03.2010
2010-05-26 Flyteknisk Notodden AS   2. gangs forlengelse N-ARC
2010-05-21 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2010-04-29 Bergen Aero Klubb   SAIB NE-08-26R2 - Lycoming Engines - TCM Ignition Systems (formerly Bendix) D2000 and D3000 Dual Magnetos
2010-04-07 Bundesaufsichtsamt für Flugsicerung   Violation of Air Traffic Regulation by Pilot-in-Command 05.03.2010
2009-06-19 Jan Reinier Maria Machiels   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate
2009-06-15 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2009-02-18 jan@hovet.no   ICAO-id 24 bir aircraft address
2008-10-26 Jan Renier Maria Machiels   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-19 Jan Renier Maria Machiels   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Jan reiner Maria Machiels   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-06-17 Jan Machiels   luftfartshendelse 14 juni 2008
2008-06-02 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2007-08-27 Post- og teletilsynet   søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-08-21 Jan Machiels   Eiendomsoverdragelse og adresseforandringer
2007-08-19 Jan Machiels   Registreringsdokument - eiendomsoverdragelser og adresseforandringer
2007-08-16 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-06-07 Bergen Aero Klubb   Registrering av flyskjøte
2007-06-07 Innovasjon Norge   Registrering av pantedokument i luftfartøy
2007-06-05 Jan Renier Maria Machiels   kopi av legitimasjon
2007-06-01 Charles Breidvik   dokumentasjon til skjøte
2007-06-01 Charles Breidvik   ID på ny eier og annen dokumentasjon
2007-06-01 Fyrfly v/Jan R M Machiels   flyskjøte
2007-05-21 Innovasjon Norge   Pantedokument i luftfartøy
source: caa.no

More information: