LN-MOH

Hawker Beechcraft Corporation
B200

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: B200
MSN: BB-1466
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Lufttransport AS
Operator: Lufttransport AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2010-06-01
Deleted - Owner: Lufttransport AS

Old public records

Date: Adressee: Document:
2010-06-04 Lufttransport AS Søknad om delvis refusjon av årsgebyr
2010-06-02 Lufttransport AS Sletting av luftfartøy
2010-06-01 Lufttransport AS Avregistrering av luftfartøy
2010-05-28 DNB og LN-MOI - oversendelse av pantedokument
2010-05-26 DnBNOR Pantefrafall av pantedokument
2010-05-21 Lufttransport AS ufttransport AS - Oversendelse av ny Operation Spesifications - LN-MOC - LN-MOE - LN-MOH - LN-MOI
2010-05-21 DnBNOR Pantefrafall av pantedokument
2010-05-18 Lufttransport AS Utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis i forbindelse med eksport ut av EASA området og til Australia
2010-05-12 Lufttransport AS ufttransport AS - Søknad om endring i registrering for B200 fra ervervsmessig til privat registrering LN-MOC - LN-MOE - LN-MOH - LN-MOI
2010-05-11 Lufttransport AS ppdatert Vedlikeholdsrapport
2010-05-02 Lufttransport AS ppdatert AD statusliste og vedlikeholdsrapport og statusliste
2010-04-23 Lufttransport AS Søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2010-04-23 Lufttransport AS Vedrørende refusjon av årsgegyr
2010-04-22 Lufttransport AS Søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2009-11-20 Lufttransport AS Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-11-09 Aviation Engineering AS Søknad om ARC
2008-11-28 Lufttransport AS Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-11-18 Lufttransport AS Søknad om luftdyktighetsbevis - Vedlikeholdsrapport
2008-10-10 Lufttransport AS Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2007-12-06 Lufttransport AS Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2007-12-06 Lufttransport AS Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-11-29 Lufttransport AS vedlikeholdsrapport (VR)
2007-11-29 Lufttransport AS vedlikeholdsrapport
2007-11-29 Lufttransport AS Deferred defect List
2007-11-29 Lufttransport AS Aircraft Duelist
2007-01-23 Lufttransport AS Utkvittert tilsynsrapport
2007-01-08 Lufttransport AS utsendelse av fornyet luftdyktighetsbevis i fellesskriv ref 200107550-23
2006-12-29 Lufttransport AS søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport (VR)
2005-12-20 Lufttransport AS Fornyelse av luftdyktighetsbevis - Gyldig til 31.12.2006
source: caa.no

More information (external links):