LN-ACF

The New Piper Aircraft, Inc
PA-19

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-19
MSN: 18-3232
Weight: 680
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Cubgruppa Drammen Flyklubb
Organization number: 979785135
Adress: Postboks 258
3301 HOKKSUND
Norge
Radio License. Number: 5589
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Cubgruppa DFK
Adress: Postboks 258
3301 HOKKSUND

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-04-01
Adress
Cubgruppa DFK
2006-09-01
Adress
Cubgruppa DFK
2004-09-29
Owner changed
Cubgruppa DFK

Installed radio equipment

Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-09-07 Aeromech AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2017-09-04 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport VR
2017-06-08 Terje Svein Kristiansen     Ny loggbok
2016-09-21 Aeromech AS     Vedtak om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2016-09-05 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport
2016-08-29 Anders Forseth     Utstedelse av Særskilt Flygetillatelse for overflyging fra Hokksund til Kjeller for utførelse av årlig inspeksjon
2016-08-25 Anders Forseth     Søknad Permit To Fly
2015-12-03 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-ACF- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-08-26 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport
2015-08-26 Aeromech AS     Luftdyktighetsbevis
2015-08-25 Dagfinn Andersen     vedlikeholdsrapport (VR)
2014-08-29 Aeromech AS     Luftdyktighetsbevis
2014-08-27 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport VR - Tommasse- og balanserapport
2013-07-31 Aeromech AS     Luftdyktighetsbevis
2013-07-30 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport
2012-03-07 Aeromech AS     vedlikeholdsrapport VR
2011-03-16 Cubgruppa DFK   Forlengelse av luftdyktighetsbevis
2011-03-14 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2011-02-09 Scandinavian AirTech AB   AMP godkjent
2011-02-08 Fredrik Trogen   AMP tilbakemelding via e-mail
2010-04-29 Aeromech AS   LN-ACF Rettet Vedlikeholdsrapport
2010-04-28 Aeromech AS   Luftdyktighetsbevis
2010-04-27 Aeromech AS   LN-ACF VR uten signatur
2010-04-27 Aeromech AS   LN-ACF VR 2010 Signert
2010-04-26 Aeromech AS   LN-ACF Uleselig VR
2010-04-26 Aeromech AS   LN-ACF Ny VR
2010-04-23 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2010-04-23 Aeromec AS   Vedlagt VR II
2010-04-15 Øpstad, Kjell Anders   Ext LDB
2010-04-14 Drammen Flyklubb   søknad om overflygingstillatelse
2009-08-21 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-03-25 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2009-02-13 Jan Hovet   ICAO-ID koder
2009-02-02 Hovet & Co. AS   Godkjennelse av 406 MHz ELT Modifikasjon HC-406ACF-01 for Piper PA-19
2009-01-28 Jan Hovet   ELT søknad for Annex II fly
2008-04-21 Listerud Flyverksted   tilsynsrapport
2008-04-15 Listerud Flyverksted   Vedlikeholdsrapport
2008-04-15 Listerud Flyverksted   vedlikeholdsrapport
2006-02-28 Listerud Flyverksted   Vedlikeholdsrapport - VR
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: