LN-ACB

Aero Composites
SEA HAWKER

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Aero Composites
Model: SEA HAWKER
MSN: 210
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Prytz Kjell
Adress: Kotsøy
7387 SINGSÅS

source: caa.no

More aircraft owned by Prytz Kjell

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-03-10 Kjell Prytz     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-02-25 Kjell Prytz     Søknad om luftdyktighetsbevis
2016-03-09 Kjell Prytz     Vedtak om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2016-03-02 Kjell Prytz     Søknad om luftdyktighetsbevis
2016-03-02 Kjell Prytz     Vedlikeholdsrapport VR
2015-03-30 Kjell Prytz     Korrigert luftdyktighetsbevis
2015-03-09 Kjell Prytz     Særskilt luftdyktighetsbevis
2015-02-24 Kjell Prytz     Søknad om luftdyktighetsbevis - Vedlikeholdsrapport
2014-03-18 Kjell Prytz     Særskilt luftdyktighetsbevis - korrigert
2014-03-03 Kjell Prytz     Søknad om luftdyktighetsbevis
2013-03-14 Kjell Prytz     Permit to Fly
2013-03-12 Kjell Prytz     Søknad om luftdyktighetsbevis
2013-03-12 Kjell Prytz     Vedlikeholdsrapport VR
2012-03-29 Kjell Prytz     Permit to Fly
2012-03-18 Kjell Prytz     søknad om luftdyktighetsbevis
2011-04-12 Kjell Prytz   orlengelseb av permit to fly
2011-03-25 Kjell Prytz   Søknad om luftdyktighetsbevis
2011-03-25 Kjell Prytz   Vedlikeholdsrapport (VR)
2010-06-28 Kjell.Prytz@pmcservi.no   korrigert vedlikeholdsrapport
2010-04-26 Kjell Prytz   Søknad om luftdyktighetsbevis
2010-03-11 Kjell Prytz   Rettighet til eget vedlikehold
2010-03-05 Bjørnar Vollstad   VS:Søknad om rettighet til eget vedlikehold
2009-05-05 Kjell Prytz   vedlikeholdsrapport
2009-04-21 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-24 Kjell Prytz   søknad om luftdyktighetsbevis
2009-03-24 Kjell Prytz   vedlikeholdsrapport
2009-03-10 Kjell.Prytz@pmcservi.no   Tildeling av ELT koder
2009-03-03 Kjell Prytz   Søknad om tildeling av ELT kode
2008-09-25 Kjell Prytz   Utstedelse av Permit To Fly
2008-03-31 Kjell Prytz   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-03-08 Kjell Prytz   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-03-08 Kjell Prytz   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: