LN-MAJ

Cessna Aircraft Company
310R

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 310R
MSN: 310R-0627
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Gulli Arild

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-01-26
Aircraft Deleted
Gulli Arild
Lund Tore
Mykkeltvedt Magnar
Jacobsen Torgeir
2004-12-08
Owner changed
Gulli Arild
Jacobsen Torgeir
Lund Tore
Mykkeltvedt Magnar
2001-02-01
Name
Saab Norsk Flytjeneste AS

Related Youtube videos

LN-MAJ data-toggle=

Cessna 310R II

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-01-26 Arild Gulli   Slettelse av luftfartøy
2011-01-18 Arild Gulli   Slettelse av luftfartøy
2009-08-19 Helifly Maintenance AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate N-ARC
2009-08-07 Helifly AS   Søknad om førstegangs fornyelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-07-15 Helifly Maintenance AS   Underkjent vedlikeholdsrapport
2009-07-08 Helifly Maintenance AS   Vedlikeholdsrapport
2008-10-21 Torgeir Jacobsen   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-20 Torgeir Jacobsen   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Torgeir Jacobsen   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-05-30 Torgeir Jacobsen   Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-05-10 HeliFly Maintenance AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-04-19 Knut Einar Næss   Redegjørelse for bruk av fartøyet
2007-03-21 Knut Einar Næss   LN-MAj - Redegjørelse for bruk av fartøyet
2007-03-07 Knut Einar Næss   Ber om redegjørelse for bruk av fartøyet
2007-02-27 Arild Gulli   redegjøring for bruk av fartøyet
2007-02-14 Arild Gulli   redegjøring for bruk av fartøyet
2007-01-29 Arild Gulli   redegjøring for bruk av fartøyet
2007-01-23 Arild Gulli   Redegjørelse for bruk av fartøyet
2004-11-25 Saab Norsk Flytjeneste AS   nektelse av dagbokføring pga mangelfull søknad om registrering
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: