LN-LVT

Cessna Aircraft Company
172S

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 172S
MSN: 172S8438
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Tønsberg Flyveklubb
Adress: Postboks 2180
3103 TØNSBERG

source: caa.no

Aircraft event timeline

2010-07-01
Owner changed
Tønsberg Flyveklubb
2009-05-01
Name
Grenland Flyklubb
2006-07-11
Aircraft Added
Grenland Flyklubb

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-08-09 Statens Havarikommisjon for Transport     Rapport SL 2011/22 om Luftfartsulykke på Nedre Vats 09.04.2011
2011-08-04 Statens Havarikommisjon for Transport     Vedrørende utkast til rapport om luftfartsulykke på Nedre Vats 09.04.2011
2011-06-29 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om luftfartsulykke på Nedre Vats 09.04.2011-AVSKJERMET
2011-06-08 DnBNOR   sletting av pant
2011-06-06 DnBNOR   sletting av pant
2011-04-27 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om undersøkelse av Luftfartsulykke på Nedre Vats 09.04.2011
2011-03-23 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilråding i rapport (SL RAP 2010/06) om alvorlig luftfartshendelse på Skien lufthavn Geitryggen 19.04.2009 med Cessna 172S Skyhawk SP
2010-10-18 Øyvind Vassbotten   LN-LVT Bekreftelse av anmeldelse
2010-10-15 Flyteknisk Notodden   bortkommende fartøydokumenter
2010-10-14 DnB NOR Bank ASA   angående tinglyst pantobligasjon
2010-10-12 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-08-12 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-07-21 Grenland Flyklubb   Sistegangs forlengelse av N-ARC
2010-07-20 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2010-07-09 DnBNOR   Oversendelse av panteobligasjon for tinglysning
2010-07-07 DnBNOR   Oversendelse av panteobligasjon for tinglysning
2010-07-02 Tønsberg Flyveklubb   eierskifte av luftfartøy
2010-06-29 Tønsberg Flyveklubb   eierskifte av luftfartøy
2010-06-11 Fokus Bank   oversendelse av panterett - Grenland flyklubb
2010-06-08 Fokus Bank   oversendelse av panterett - Grenland flyklubb
2010-03-18 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilråding i rapport (SL RAP 2010/06) om alvorlig luftfartshendelse på Skien lufthavn Geitryggen 19.04.2009 med Cessna 172S Skyhawk SP
2010-03-09 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL RAP 2010/06 om alvorlig luftfartshendelse på Skien Lufthavn Geiteryggen 19.04.2009 med Cessna 172S Skyhawk SP - LN-LVT
2009-12-04 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om luftfartshendelse på Skien lufthavn 19.04.2009-AVSKJERMET
2009-08-21 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-06-04 Grenland Flyklubb   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-05-29 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2009-04-27 SHT v/B. A. Bull   Fuel Strainer Assy, bilder fra hendelse
2009-04-23 Statens Havarikommisjon for Transport   underretning om undersøkelse av alvorlig luftfartshendelse Skien lufthavn - Geiteryggen - 19.04.2009 - Cessna 172S
2008-12-11 Hovet & Co. AS   Tildeling av ICAO-koder
2008-10-21 Grenland Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-20 Grenland Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Grenland Flyklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-07-03 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2007-06-28 Fokus Bank   referat fra årsmøte i Grenland flyklubb
2007-06-28 Fokus Bank   Registrert pantedokument
2007-06-20 Fokus Bank   Tinglysing av panterett
2007-06-05 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2006-11-09 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-06-29 Flyteknisk Notodden AS   utkvittert tilsynsrapport
2006-06-28 Flyteknisk Notodden AS   Tilsynsrapport
2006-06-21 Flyteknisk Notodden AS   Søknad om registrering av luftfartøy
2006-06-21 Flyteknisk Notodden AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-06-20 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence - gyldig til 28.10.2006
2006-06-08 Grenland flyklubb   bekreftet reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: