LN-LMR

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28R-180

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28R-180
MSN: 28R-30976
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Andelslaget LN-LMR BA
Organization number: 983535224
Adress: c/o Ture Opøien Trygve Strømbergsvei 29 A
1263 OSLO
Norge
Phone: +47 916 84 717
Radio License. Number: 4797
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Opøien Ture Edvardt
Adress: Trygve Strømbergsvei 29A
1263 OSLO

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-01-11
Owner changed
Opøien Ture Edvardt
2001-08-17
Owner changed
Andelslaget LN|LMR BA
2000-06-02
Owner changed
Oslo Pilot Center
1994-09-08
Owner changed
TypoForm Royal AS

Installed radio equipment

Marker Beacon Receiver 75 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-09-14 Air Service Vamdrup ApS     ARC
2017-08-31 Flysyn.DK     SV: Kommentarer til AMP - LN-LMR
2017-08-31 Flysyn.DK     Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram (AMP)
2017-07-31 Flysyn.DK     AMP - CAMO kontrakt
2016-07-05 Sun-Air Technic     ARC extension
2015-07-06 ScanTech     ARC - AMP rev 1 godkjent
2015-06-29 ScanTech     LN- LMR ARC - Review & AMP rev 1 for approval
2014-06-30 Scan Tech     ARC Extension
2014-06-26 Ture Opøien     Anmodning om ny utsendelse av 24-bits ICAO kode
2014-06-26 Ture Opøien     Ny utsendelse av 24-bits ICAO kode i forbindelse med koding av Mode S transponder
2013-07-15 ScanTech     ARC Extension
2013-06-24 ScanTech     ScanTech - One time Prop extension & hartzell SIL - LN-LMR
2013-03-21 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-01-11 Ture Opøien     registrering av eierskifte
2013-01-09 Nordea Bank Norge ASA     sletting av heftelse
2013-01-07 Nordea Bank Norge ASA     Pantobligasjon i luftfartøy
2013-01-03 Ture Opøien     omregistrering
2013-01-02 Ture Opøien     ang. mottatt skjøte
2012-12-10 Ture Opøien     flyskjøte
2012-10-12 Post- og teletilsynet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2012-07-30 Andelslaget LN-LMR BA     Certificate of Aviation Insurance
2012-07-20 ScanTech     ARC
2012-07-11 Scantech     korreksjoner utbes
2012-07-11 Evan Grønhøj     AMP korrigert
2012-07-11 ScanTech AS     AMP godkjent
2012-07-09 ScanTech     AMP
2012-06-26 Scantech     Svar til Scantech vedrørende reparasjon
2012-06-25 Scantech v/Evan Grønhøj     Bekreftelse på bruk av kit for reparasjon item no. 9
2012-06-21 Scandinavian Aircraft Technologies AS     godkjennelse av luftfartøy
2012-05-21 Scandinavian AirTech AS     FAA 8100-9 approved procedure
2012-05-21 Scandinavian Aircraft Technologies A/S     Structual Damage Report and Repair Request
2012-01-27 Nordea Bank Norge AS     Slettelse av pantedokument
2011-09-28 Statens Havarikommisjon for Transport     Luftfartshendelse - Rapport SL RAP 2011/26 om luftfartsulykke på Kjeller flyplass 28.04.2011 med Piper Aircraft INC PA-28R - LN-LMR
2011-09-08 Andelslage LN-LMR BA     attestert registerutskrift
2011-09-01 Andelslaget LN-LMR BA     attestert registerutskrift
2011-08-31 Statens Havarikommisjon for Transport     Vedrørende utkast til rapport om luftfartsylykke på Kjeller flyplass 28.april 2011
2011-05-06 Statens Havarikommisjon for Transport   underretning om luftfartsulykke på Kjeller flyplass 28.04.2011
2010-06-15 Andelslaget LN-LMR BA   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-06-10 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-08-18 Norrønafly-Rakkestad AS   Underkjent vedlikeholdsrapport
2009-07-24 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2009-07-16 Andelslaget LN-LMR BA   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-07-09 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-07-02 NorrønaflyRakkestad AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2009-06-10 Jan Hovet   Tildeling av ICAO-kode
2009-05-29 Jan Hovet   spørsmål om 24 bit kode
2008-10-21 Andelslaget LN-LMR BA v/Ture Opøien   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-20 Andelslaget LN-LMR BA v/Ture Opøien   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Andelslaget LN-LMR BA   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-05-26 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2006-10-04 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på lufttrafikkhendelse Roskilde CTR/TMA 26.09.2006
2006-09-27 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport om lufttrafikkhendelse 26.09.2006
source: caa.no

More information: