LN-LFM

SOCATA - Groupe Aerospatiale
MS 880B

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: SOCATA - Groupe Aerospatiale
Model: MS 880B
MSN: 1522
Engines: 1
Weight: 770
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Ole Erik Løken
Adress: Gamle Trondheimsvei 66
2020 SKEDSMOKORSET
Norge
Phone: +47 63876157
Radio License. Number: 5601
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Løken Ole Erik
Adress: Gamle Trondheimsvei 66
2020 SKEDSMOKORSET

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-12-14
Owner changed
Løken Ole Erik

Installed radio equipment

VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-04-02 Sofia Pettersson     ARC
2016-02-20 Sofia Pettersson     ARC
2016-02-11 Sofia Pettersson     Vedtak om godkjennelse av revisjon 01 til vedlikeholdsprogram
2016-02-01 Sofia Pettersson     AMP - for godkjenning
2016-01-18 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-12-14 Ole Erik Løken     registrering av eierskifte
2015-11-24 Ole-Erik Løken     Overdragelse av luftfartøy
2015-11-23 Ole Erik Løken     Flyskjøte
2014-09-17 Sofia Pettersson     ARC
2013-12-10 Sofia Pettersson     AMP godkjent
2013-12-08 Sofia Pettersson     ARC
2013-12-08 Sofia Pettersson     AMP
2012-12-14 Heliscan AS     Utstedelse av ARC Socata Rallye MS880B
2011-12-14 Heliscan AS     godkjenning av vedlikeholdsprogram MS880
2011-11-08 Heliscan AS     Søknad om godkjenning av AMP MS880
2011-05-09 Eivind A Olssøn   endring av klasse, avslått
2011-04-13 Eivind A Olssøn   søknad om overføring til EASA Part M Annex II
2010-06-08 Eivind Arvid Olssøn   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-06-04 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-08-27 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-25 Olssøn Eivind Arvid   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-06-20 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-06-03 Hovet & Co   LN-LFM - Tildeling av ICAO-kode
2009-06-02 Hovet & Co AS   Vedrørende ICAO-kode
2008-10-21 Eivind Arvid Olssøn   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-20 Eivind Arvid Olssøn   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Eivind Arvid Olssøn   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-06-16 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-05-18 Eivind Arvid Olssøn   Søknad om luftdyktighetsbevis
source: caa.no

More information: