LN-ABW

SOCATA - Groupe Aerospatiale
RALLYE 110ST

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: SOCATA - Groupe Aerospatiale
Model: RALLYE 110ST
MSN: 3225
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Tømte Solveig Oddny

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-04-24
Aircraft Deleted
Tømte Solveig Oddny
2008-05-02
Owner changed
Tømte Solveig Oddny
2004-02-27
Aircraft Added
Bøgild Charles

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-05-23 Solveig Tømte     sletting av luftfartøy - sender vedtak på nytt
2017-04-24 Solveig Tømte     sletting av luftfartøy
2017-03-25 Solveig Tømte c/o C.Ekløf     begjæring om sletting
2009-11-11 Solveig Oddny Tømte   status / mangler gyldig tillatelse til bruk av radioutstyr/Riktig Adresse?
2009-10-27 Solveig Oddny Tømte   EASA SIB 2009-24 - Lycoming O-235 - Cylider barrel - Inspection - Informasjon til eier
2009-08-17 Post- og teletilsynet   status / mangler gyldig tillatelse til bruk av radioutstyr
2008-05-05 Solveig Oddny Tømte   Registrering av eierskifte
2008-04-20 Solveig Oddny Tømte   Eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2007-06-20 Listerud Flyerksted   Vektrapport
2007-05-30 Listerud Flyverksted   Vedlikeholdsrapport - gyldig til 30.04.2008
2006-11-09 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-03-24 Kjevik Flyklubb   Diverse tilleggsopplysninger i forbindelse med eiendomsoverdragelse
2006-03-17 Kjevik Flyklubb   Eiendomsoverdragelse - Flyskjøte
source: caa.no

More information: