LN-LAG

Neico Aviation INC
LANCAIR 320

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Neico Aviation INC
Model: LANCAIR 320
MSN: 320
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Lagesen Ståle
Adress: Lagesen Ståle
Vold Arild Jan
Lilloseterveien 29
0957 OSLO

source: caa.no

Aircraft event timeline

2002-11-05
Owner changed
Lagesen Ståle

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-10-20 Arild Jan Vold     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-10-15 Arild Jan Vold     vedlikeholdsrapport (VR)
2016-10-31 Arild J. Vold     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-10-26 Arild J. Vold     vedlikeholdsrapport
2016-01-28 Arild J. Vold     utvidet gangtid for propeller
2016-01-25 Arild J Vold     utvidelse av gangtid
2015-11-07 Arild J. Vold     Propell MT18C
2015-11-03 Arild J. Vold     utstedelse av særskilt luftdyktighetsbevis
2015-10-29 Arild J. Vold     Vedlikeholdsrapport 2015
2015-10-07 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport
2015-10-04 Arild J. Vold     søknad om utvidet gangtid - 6 års kontroll MT Propell
2014-10-13 Arild J. Vold     Luftdyktighetsbevis
2014-10-04 Arild J. Vold     vedlikeholdsrapport
2013-12-23 Lancair320     Reisejournal
2013-10-22 Arild Vold     Permit to Fly
2013-10-21 Arild Vold     Vedlikeholdsrapport
2012-11-08 Arild J Vold     Permit to Fly
2012-11-07 Dagfinn Andersen     Ny vektrapport
2012-10-25 Arild J. Vold     tilbakemelding på vektrapport
2012-10-24 Arild J Vold     Vedlikeholdsrapport og vektrapport
2011-11-07 Arild J. Vol     Korrigert PtF
2011-11-02 Arild J. Vold     Permit to Fly
2011-10-30 Arild J. Vold     Permit to Fly - Vedlikeholdsrapport
2011-10-27 Arild J. Vold     brevsvar vedr manglende vektkontroll
2011-10-25 Arild J. Vold     Permit to fly - vekt
2011-10-16 Arild J. Vold     søknad permit to fly
2010-09-30 Arild J. Vold   Permit to Fly
2010-09-22 Arild J. Vold   Vedlikeholdsrapport
2009-10-09 Arild Vold   LN-LAG.Forlengelse av permit to fly
2009-10-02 Arild Jan Vold   søknad om fornyelse av Permit to fly
2009-10-02 Arild Jan Vold   vedlikeholdsrapport
2009-06-09 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-12-22 Lancair320   tildeling av ICAO-koder
2008-12-19 Arild Jan Vold   søknad om ELT-kode i henhold til ICAO
2008-12-19 Lancair320   Transponder S
2008-10-24 Arild Vold   Utstedelse av Permit To Fly
2008-10-20 Arild J. Vold   etterlyser svar på vedlikeholdsrapport
2008-10-11 Arild Vold   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-09-12 H.K Johansson   vedlikeholdsrapport
2007-02-20 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse - Kjeller 03.02.2007
2006-10-24 H.G.Johanssen   vedlikeholdsrapport
2006-06-28 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-06-15 Arild Jan Vold   Registrering av eierskifte
2006-06-06 Arild Vold   Eiendomsoverdragelse mellom kjøper Arild Vold og selger Ståle Lagesen
2006-02-10 NOVA Consult AS Aviation Insurance   Oversendelse av forsikringsbevis
source: caa.no

More information: