LN-KTR

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28R-200

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28R-200
MSN: 28R-7435046
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Bjørnstad Bård Are
Adress: Sagengvegen 22
2322 RIDABU

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-10-24
Owner changed
Bjørnstad Bård Are

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-12-05 NLF CAMO     ARC og Review report
2016-12-01 NLF CAMO     ARC og Review report
2015-12-10 NLF CAMO     ARC og review report
2014-12-15 Norges Luftsportforbund     ARC og Review reoprt
2014-02-07 Per Morten Ørsleie     Utstedelse av Permit to Fly
2014-02-07 Per Morten Ørsleie     Revidert EASA form 21
2013-12-20 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2012-12-19 Clas Bergstrand AB     ARC
2012-11-19 Per Morten Ørsleie     EASA Form 45 miljøbevis - Utstedelse av duplikat
2012-10-21 Per Morten Ørsleie     Ønsker duplikat av miljøbevis støybevis utstedt den 25.10.2008
2012-09-18 Per Morten Ørsleie     AMP revisjon 01 godkjent
2012-09-17 Ørsleie Per Morten     Korrigert AMP revisjon
2012-09-17 Norges vassdrags- og energidirektorat     Revidert AMP til godkjenning
2012-09-14 Ørsleie Per Morten     Revidert AMP til godkjenning
2011-10-25 Per Morten Ørsleie     registrering av eierskifte
2011-10-10 Bård Are BjørnstadPer Morten Ørsleie     flyskjøte
2011-10-04 Clas Bergstrand AB     ARC
2011-09-20 Per Ørsleie     korrigert AMP for godkjenning
2011-09-20 Per Morten Ørsleie     Vedlikeholdsprogram for godkjenning - Piper Arrow PA-28R-200
2011-09-20 Per Morten Ørsleie     AMP godkjent
2011-09-19 Per Morten Ørsleie     Vedlikeholdsprogram for godkjenning
2011-09-19 Per Morten Orsleie     Vedlikeholdsprogram - rettelse utbes
2010-04-28 Morten Brandtzæg   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-04-14 Per Morten Ørsleie   søknad om forlengelse av narsjonal ARC
2009-06-30 Per Morten Ørsleie   Overflygingstillatelse for LN-KTR for innstallasjon av ELT 406
2009-06-30 Per Morten Ørsleie   ICAO bit kode
2009-06-25 Per Morten Ørsleie   Svar på søknad om dispensasjon fra krav om ELT 406
2009-06-17 Per Morten Ørsleie   søknad om dispensasjon for å fly med ELT 121,5/243 MHz versjon - re innstallering av nødpeilesender i privatfly
2009-04-20 Per Morten Ørsleie   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-04-15 Per Morten Ørsleie   Søknad om forlengelse av nasjonal ARC
2008-10-25 Morten Brandtzæg   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-29 Morten Brandtzæg   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-08-21 Brandtzæg Morten   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-04-24 Listerud Flyverksted   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-04-14 Listerud Flyverksted   vedlikeholdsrapport
2006-03-06 Listerud Flyverksted   tommasse - og balanserapport
2006-03-02 Morten Brandtzæg   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.09.2008
2006-03-02 Listerud flyverksted   Tilsynsrapport
2006-03-02 Morten Brandtzæg   Registrering av luftfartøy
2006-03-01 Listerud Flyverksted   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-02-28 Luftfartsverket, Sverige   Certificate of deregistration
2006-02-20 Morten Brandtzæg   Søknad om registrering av luftfartøy
2005-12-14 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
source: caa.no

More information: