LN-KLQ

Mooney Aircraft Corporation
M20J

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Mooney Aircraft Corporation
Model: M20J
MSN: 24-1597
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Herolf Hansen & Sønn AS
Adress: Hvalrossvegen 27
9100 KVALØYSLETTA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-04-30
Owner changed
Herolf Hansen & Sønn AS
2009-01-01
Adress
Mooney 201
2004-07-12
Owner changed
Mooney 201

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-07-05 NLF CAMO     ARC og Review report
2016-06-29 Norges Luftsportforbund     ARC og Review report
2015-06-30 Norges Luftsportforbund     ARC og Review report
2014-07-03 Norges Luftsportsforbund     ARC kopi
2013-07-02 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2012-06-15 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2012-04-30 Herolf Hansen og Sønn AS     Eierskifte luftfartøy
2012-04-27 Sparebanken 1     Sletting av heftelse
2012-04-27 Sparebank 1 Nord Norge     Sletting av pant i luftfartøy
2012-04-16 Terje Fagerhaug     E-post - Flyskjøte - spørsmål
2012-04-16 Terje Fagerhaug     Flyskjøte
2012-04-14 Terje Fagerhaug     flyskjøte
2011-08-03 Norges Luftsportforbund     Indirect approval of AMP
2011-08-03 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2010-12-07 Mooney 201   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-10-14 Mooney 201   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-10-13 A/L Monney   Vedlikeholdsrapport
2010-06-23 AL Mooney   vedlikeholdsprogram - foreløpig svar
2010-05-19 AL Mooney v/Steinar T. Nilsen   søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogram
2010-04-29 Mooney 201   SAIB NE-08-26R2 - Lycoming Engines - TCM Ignition Systems (formerly Bendix) D2000 and D3000 Dual Magnetos
2010-04-09 Mooney 201   Utsatt AMP
2010-04-08 Steinar T. Nilsen   LN-KLQ Utsettelse av AMP
2010-03-17 Mooney 201 v/Steinar T. Nilsen   ytterligere forlengelse av AMP
2010-03-15 Steinar T. Nilsen   søknad om ytterligere forlengelse av Vedlikeholdsprogram og CAMO
2009-12-21 EnergiProsjekt as   Søknad om utsettelse luftdyktighetsbevis
2009-12-08 Steinar T. Nilsen   LN-KLQ SV: info om AMP søknad
2009-12-07 EnergiProsjekt AS   Luftdyktighet - vedlikeholdsprogram
2009-10-22 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-10-15 Mooney 201   Første gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-10-09 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2009-10-09 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2009-06-22 Mooney 201   Utstedelse av "Permit to Fly" for LN-KLQ
2009-06-02 Norrønafly-Rakkestad AS   LN-KLQ Søknad om Permit to fly
2009-05-28 Norrønafly-Rakkestad v/Thor-Egil Larsen   søknad om Permit to Fly
2009-05-28 Norrønafly-Rakkestad AS   søknad om permit to fly for Mooney 201 M20J s/n 24-1597
2009-04-16 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse Tromsø lufthavn - Lagnes - 07.04.2009 - Mooney 201
2008-11-11 Jan Hovet   Tildeling av 24 bits ICAO kode
2008-10-21 Mooney 201   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-20 Mooney 201   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Mooney 201   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-05-20 NAC Maintenance AS   vedlikeholdsrapport
2007-06-06 Bodø Flyservice   vedikeholdsrapport
2006-09-19 Bodø Flyservice   Søknad om gjenutsendelse av tekniske journaler - komponentkort
2006-08-01 Bodø flyservice   Vedlikeholdsrapport
2006-05-15 Bodø Flyservice   vedlikeholdsrapport (VR) og tommasse- og balanserapport
source: caa.no