LN-ABT

Diamond Aircraft Industries GmbH
DA20-A1

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Diamond Aircraft Industries GmbH
Model: DA20-A1
MSN: 10.311
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Lofoten Flyklubb
Adress: Postboks 78
8320 SKROVA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-10-31
Aircraft Deleted
Lofoten Flyklubb
2015-03-30
Owner changed
Lofoten Flyklubb
2004-01-15
Aircraft Added
Jarle Finsveen Flyutleie

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-11-06 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av dokument om tillatelse - bekreftet oppsigelse
2017-10-31 Lofoten Flyklubb     Sletting av luftfartøy
2017-10-31 Ulf Christian Ellingsen     sletting fra luftfartsregisteret
2017-10-15 Lofoten Flyklubb     begjæring om sletting av luftfartøy
2017-10-13 Norges Luftsportforbund     sletting av pantobligasjon i luftfartøyet
2017-10-06 Norges Luftsportforbund     pantobligasjon i luftfartøyet
2017-05-15 Flysyn.DK     ARC
2017-03-23 Norges Luftsportforbund     Registrering av heftelse
2017-03-21 Norges Luftsportforbund     pantobligasjon
2016-08-24 Norges Luftsportforbund     retur av mottatt pantobligasjon uten tinglysing
2016-08-17 Flysyn.DK     ARC Extension
2015-08-17 Flysyn.DK     ARC
2015-06-24 Norges Luftsportforbund     Registrering av Panteobligasjon
2015-05-27 Flysyn.DK     AMP godkjent
2015-05-21 Flysyn.DK     AMP
2015-04-28 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-03-30 Lofoten Flyklubb     Registrering av eierskifte
2015-03-23 Lofoten Flyklubb     Flyskjøte
2014-07-16 Flysyn.DK     ARC
2011-09-01 Frank Søgaard     Rettet ARC
2011-08-24 Flysyn.DK     AMP godkjent
2011-08-24 Flysyn.DK     AMP utdyping utbes via e-mail
2011-08-24 Flysyn.DK     AMP rettelse
2011-08-22 Flysyn.DK     AMP
2010-04-16 Jarle Finsveen Flyutleie   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-04-15 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2010-03-26 Jarle Finsveen   Utstedelse av Permit to Fly for en flyging Sola-Kjeller
2010-03-26 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-03-19 Jarle Finsveen   Søknad om Permit to Fly - Form 21
2010-03-16 Jarle Finsveen   Søknad om Permit to Fly - Form 37 og 18b
2009-07-28 Jarle Finsveen   Dispensasjon fra ELT 406
2009-07-16 Stian Johansen   søknad om dispensasjon fra ELT 406
2009-07-14 JF Flyutleie   Tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2009-07-13 Jarle Finsveen   søknad om tildeling av ICAO ID 24 bit aircraft address
2009-03-05 Aeromech AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-02-25 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2009-02-20 Jarle Finsveen   Utstedelse av Permit to Fly
2009-02-02 Jarle Finsveen   søknad om forlengelse av ARC - Permit to fly
2009-02-02 Jarle Finsveen   LN-ABT Søknad om Permit to Fly
2008-10-23 Jarle Finsveen Flyutleie   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-20 Jarle Finsveen Flyutleie   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Jarle Finsveen Flyutleie   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-01-22 Sola Airservice   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-01-22 Kåre Hagelin   Vedlikeholdsrapport
2007-06-28 Jarle Finsveen   Godkjenning av motorjournal
2007-01-24 Sola Airservice   Vedlikeholdsrapport (VR)
2005-12-15 Sola Airservice   vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: