LN-KLH

Tiger Aircraft LLC
AA-5A

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Tiger Aircraft LLC
Model: AA-5A
MSN: AA5A-0844
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sved Tor Endre
Holden Kjell Olav
Adress: Blåveislia 1C
7500 STJØRDAL

source: caa.no

Aircraft event timeline

2007-05-22
Owner changed
Sved Tor Endre
Holden Kjell Olav

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-02-21 NLF CAMO     ARC og Review report
2016-02-03 NLF CAMO     ARC og Review report
2015-02-23 Norges Luftsportforbund     ARC og Review report
2013-01-29 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2012-01-26 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2011-02-10 Norges Luftsportforbund   Kopi av ARC
2011-02-10 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2010-04-20 Kjell Olav Holden   Utsatt frist for EASA godkjent AMP
2010-04-19 Kjell Olav Holden   forlengelse av frist til N-ARC
2010-02-16 Kjell Olav Holden   AMP - avslag
2010-02-11 Tor E Sved   vedlikeholdsprogram
2009-10-29 Tor Endre Sved   Informasjon om FAA SAIB-09-37R1 - AA-5 - Sprekker og deformert struktur i fremre horisontal stabilisator feste
2009-06-24 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-02-17 jan@hovet.no   ICAO-id 24 bit aircraft address
2008-12-22 Tor Endre Sved   LN-KLH Forlengelse av ARC
2008-12-17 Helitrans AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-10-21 Tor Endre Sved   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-20 Tor Endre Sved   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Tor Endre Sved   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2007-10-25 Helitrans Teknisk AS   vedlikeholdsrapport
2007-06-21 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-05-23 Tor Endre Sved   Registrering av eierskifte
2007-01-26 Tor Endre Sved   Legitimasjon fra Tor Endre Sved og Hilmar Tollefsen
2007-01-17 Hilmar Johan Tollefsen   flyskjøte
2006-09-24 Helitrans AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-05-31 Helitrans AS   tilsynsrapport
2006-05-12 Hilmar Tollegsen flyselskap   Luftdyktighetsbevis
source: caa.no

More information: