LN-KLD

SOCATA - Groupe Aerospatiale
TB 10

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: SOCATA - Groupe Aerospatiale
Model: TB 10
MSN: 225
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Stiansen Ragnar Henning
Adress: Godmyrstien 5 B - se merknadsfeltet
4018 STAVANGER

source: caa.no

Related Youtube videos

LN-KLD data-toggle=

Four Star Convair 440 freighter

LN-KLD data-toggle=

Four Star Convair 440

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-04-05 Flyteknisk Notodden AS     AMP godkjent
2011-12-19 Øyvind Øglænd     Fullmakt for vedlikehold etc
2011-10-31 Flysyn.DK     ARC
2011-10-27 Ragnar Henning Stiansen     om adresse for oversendelse av dokumentasjon i tilknytning til fartøyet
2011-10-26 Øyvind Øglænd     informasjon om adresse for oversendelse av dokumentasjon mv for LN-KLD
2011-10-24 Flysyn.DK     AMP godkjent
2011-10-21 Flysyn.DK     vedlikeholdsprogram
2011-08-22 Øyvind Øglænd     Søknad om overgangsordning
2011-08-16 Øyvind Øglænd     Fullmakt
2010-08-12 Flyteknisk Notodden AS   N-ARC siste gangs forlengelse
2010-07-28 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2010-07-21 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-07-12 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-06-16 Øyvind Øglend   Oppdatert utkast til Form 18b/37 og forslag til Form 21
2010-06-16 Øyvind Øglend   Retur av komplettert Form 18b/37 og Form 21 i forbindelse med søknad om Permit to Fly
2010-06-16 Ragnar Henning Stiansen   Utstedelse av Permit to Fly for overflyging fra Sola til Notodden for å utføre årlig ettersyn på flyverksted
2010-06-03 Heli-One AS   Søknad om permit to fly / approval of Flight conditions
2009-05-29 Ragnar Henning Stiansen   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-05-27 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2009-01-14 Hovet & Co   Tildeling av ICAO-koder
2008-10-25 Ragnar Henning Stiansen   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-20 Ragnar Henning Stiansen   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Ragnar Henning Stiansen   Ln-KLD - Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-05-15 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2007-03-30 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2006-05-03 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-03-17 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2006-02-01 Olaf Flåterud   Slettelse av panterett
2006-02-01 Ragnar Henning Stiansen   registrering av eierskifte
2006-01-27 DnB Nor Bank ASA   Sletting av pantesikkerhet
2005-12-19 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2005-12-19 Flyteknisk Notodden AS   Flyskjøte
2005-11-30 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
source: caa.no