LN-KLC

Tiger Aircraft LLC
AA-5A

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Tiger Aircraft LLC
Model: AA-5A
MSN: AA5A-0549
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sand Olav
Adress: Åsveien 40
7100 RISSA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2005-06-20
Owner changed
Sand Olav

More aircraft owned by Sand Olav

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-08-02 HeliScan AS     Fornyelse av ARC Tiger Aircraft AA-55
2016-08-04 HeliScan AS     Utstedelse av ARC AA-5A
2015-07-08 HeliScan AS     Utstedelse av ARC Tiger Aircraft AA-5A
2014-06-17 HeliScan AS     HeliScan AS - Utstedelse av ARC
2013-06-28 HeliScan AS     ARC
2013-01-24 HeliScan AS     utgående epost vedrørende oppklaring av luftdyktighetspapirer
2013-01-24 HeliScan AS     svar på henvendelse vedrørende luftdyktighetspapirer
2013-01-24 Olav Sand     Opphevelse av stoppordre
2013-01-24 HeliScan AS     ARC dokumentasjon
2013-01-23 Olav Sand     Kopi av ARC fra CAMO 2011
2013-01-23 Olav Sand     Kopi av ARC fra CAMO 2011
2013-01-21 Olav Sand     vedrørende manglende registrering av ARC og vedlikeholdsprogram
2013-01-21 Olav Sand     vedrørende godkjenning av luftfartøy
2013-01-18 Avinor AS     flybevegelser 2012 - manglende sertifikat
2010-10-05 Olav Sand   N-ARC siste gangs forlengelse
2010-09-27 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2010-05-27 Kevin Sand   Bestilling av loggbok
2009-10-29 Olav Sand   Informasjon om FAA SAIB-09-37R1 - AA-5 - Sprekker og deformert struktur i fremre horisontal stabilisator feste
2009-10-13 Olav Sand   LN-KLC- 1. gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-10-05 Lasse Andersen   LN-KLC- korrigert Vedlikeholdsrapport
2009-09-28 Helitrans AS   vedlikeholdsrapport
2009-09-01 Sand Olav   Underkjent vedlikeholdsrapport
2009-08-31 Helitrans AS   Vedlikeholdsrapport
2009-06-25 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-02-17 jan@hovet.no   ICAO-id 24 bit aircraft address
2008-10-26 Olav Sand   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2008-09-09 Olav Sand   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-06-29 Helitrans AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-10-25 Helitrans AS   vedlikeholdsrapport
2006-06-15 Helitrans AS   kopi av vedlikeholdsrapport datert 15.06.2006
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: