LN-KKN

Boeing Commercial Airplane Group
737-3Y0

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737-3Y0
MSN: 24910
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Oriva Airlease (NO.1) Limited
Operator: Norwegian Air Shuttle ASA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-03-03
Deleted - Owner: Oriva Airlease (NO.1) Limited
2012-09-21
Owner changed - Owner: Oriva Airlease (NO.1) Limited
2005-03-18
Owner changed - Owner: Celestial Aviation Trading 30 Limited
2003-06-04
Added - Owner: Little River Aircraft Finance Inc.

Old public records

Date: Adressee: Document:
2011-03-30 Norwegian Air Shuttle ASA Issuance ARC EASA FORM 15
2010-11-10 Norwegian Air Shuttle ASA Søknad om utstedelse av nytt støybevis
2010-05-21 Norwegian Air Shuttle ASA Workorder
2010-05-07 Norwegian Air Shuttle ASA Airworthiness Review Certificate
2009-05-20 Norwegian Air Shuttle AS Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC) - 09-0146
2009-05-15 Norwegian Air Shuttle AS søknad om ARC
2009-04-07 Vogt & Wiig AS Oversendelse av attestert registerutskrift
2009-02-17 Norwegian Air Shuttle AS orwegian Air Shuttle ASA - søknad om registrering av utdrag av innleieavtaler for LN-KKJ - LN-KKL - LN-KKM og LN-KKN
2009-01-26 Statens Havarikommisjon for Transport uftfartsulykke Moss Lufthavn Rygge 17.10.2008 - LN-KKN
2009-01-06 Norwegian Air Shuttle AS Structural Repair Details
2008-12-19 Norwegian Air Shuttle AS ufthansa Tecknik - Classification for Repairs
2008-12-03 Vogt & Wiig AS orwegian Air Shuttle ASA - forlengelse av inneleieavtale - LN-KKL - LN-KKJ - LN-KKN og LN-KKM
2008-11-14 Statens Havarikommisjon for Transport uftfartsulykke Moss Lufthavn Rygge 17.10.2008 - LN-KKN
2008-11-11 Norwegian Air Shuttle AS orwegian Air Shuttle ASA - forlengelse av inneleieavtale - LN-KKL - LN-KKJ - LN-KKN og LN-KKM
2008-11-04 Norwegian Air Shuttle AS Utstedelse av "Permit to Fly"
2008-11-03 Norwegian Air Shuttle AS permit to fly
2008-05-29 Norwegian Air Shuttle ASA utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-05-23 Norwegian Air Shuttle ASA orwegian Air Shuttle ASA - Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC) - LN-KKN
2008-04-28 Norwegian Air Shuttle AS vedlikeholdsrapport og AD lister
2007-08-28 Norwegian Air Shuttle AS Godkjent forlengelse av innleie - LN-KKR - LN-KKM - LN-KKN
2007-08-15 Norwegian Air Shuttle AS søknad om forlengelse av leieavtale
2007-05-31 Norwegian Air Shuttle AS Tilsynsrapport
2007-05-30 Norwegian Air Shuttle AS Tilsynsrapport
2007-03-19 Norwegian Air Shuttle AS Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-06-21 Norwegian Air Shuttle AS Tilsynsrapport
2006-04-30 Norwegian Air Shuttle AS vedlikeholdsrapport (VR)
2006-04-13 Norwegian Air Shuttle AS Rapport om kollisjon med fugler
2006-02-09 Norwegian Air Shuttle AS Rapport om driftsforstyrrelser av teknisk/operativ art
source: caa.no

More information (external links):