LN-KKK

The New Piper Aircraft, Inc
PA-34-220T

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-34-220T
MSN: 3449010
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Kato Airline AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-02-18
Aircraft Deleted
Kato Airline AS
2003-07-08
Owner changed
Kato Airline AS
2003-05-01
Adress
GE Capital Equipment Finance AB
2001-06-26
Owner changed
GE Capital Equipment Finance AB
2000-11-01
Name
Oden Bank AB

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2013-02-18 Katoair     effektueringsmelding
2013-02-18 Kato Airline as     sletting av luftfartøy
2013-02-11 Kato Airline as     avregistrering
2013-02-11 Kato Airline AS     avvent sletting
2012-04-27 IR Engineering     AMP revisjon 1 godkjent
2012-04-03 Transportstyrelsen     diverse teknisk dokumentasjon
2011-07-18 IR Engineering   søknad om godkjenning av AMP
2011-04-25 Transportstyrelsen   Airworthiness Review Certificate
2011-04-25 Kato Airline AS   Kato Airline AS - kontrakt gjeldende fortsatt luftdyktighet
2010-10-15 Kato Airline AS   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-10-13 Kato Airlines AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-09-11 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-08-31 Kato Airline AS   Forlengelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-08-26 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-05-29 K. Karlsen, Kato Airline AS   Permit to Fly
2009-05-27 Norrønafly   Permit to Fly
2009-05-14 Norrønafly-Rakkestad AS   Permit to Fly
2009-02-17 jan@hovet.no   tildelt ICAO-id koder
2008-08-12 Kato Airline AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-03-11 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2007-09-06 Nordlandsbanken ASA   LN-KKK/LN-KJK/LN-KAT/retur av pantedokumenter i slettet stand
2007-08-31 Nordlandsbanken ASA   avlysing og retur av dokumenter fra Kato Airlines AS
2007-06-06 Kato Airline AS   Tilsynsrapport
2007-05-10 Kato Airline AS   LN-KKK manglende retur av tilsynsrapport
2007-04-10 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse Harstad / Narvik lufthavn Evenes 21.02.2007 - kopi av brev til Avinor AS, Gardermoen
2007-01-25 Norwegian Aviation College AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: