LN-KKH

Boeing Commercial Airplane Group
737-3K2

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737-3K2
MSN: 24328
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Castle 2003-1A LLC
Operator: Norwegian Air Shuttle ASA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-04-28
Deleted - Owner: Castle 2003-1A LLC
2003-07-14
Owner changed - Owner: Castle 2003-1A LLC
2002-11-26
Added - Owner: International Lease Finance Corp.

Old public records

Date: Adressee: Document:
2011-05-03 Norwegian Air Shuttle ASA orwegian Air Shuttle ASA - Oppdatert Operations Specifications i forbindelse med tilbakelevering av LN-KKH og LN-KKV
2011-04-28 Advokat Michal Wiik Johansen Anmodning om sletting av luftfartøy
2011-04-28 Advokatfirmaet Haavind AS sletting av luftfartøy
2011-04-28 Haavind Anmodning om sletting av luftfartøy
2011-04-20 Norwegian Air Shuttle ASA Oppdatert søknad om eksportluftdyktighetsbevis må sendes inn/innformasjon om saksbehandling
2011-04-19 Civil Aviation Agency of the Republic of Slovenia sletting av luftfartøy
2011-03-31 Norwegian Air Shuttle ASA Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale
2011-03-30 Norwegian Air Shuttle ASA Forlengelse av innleieavtale
2011-03-07 Norwegian Air Shuttle ASA Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale
2011-03-07 Norwegian Air Shuttle ASA Forlengelse av innleieavtale NSN 24328
2011-03-06 Norwegian Air Shuttle ASA Forlengelse av innleieavtale
2011-02-25 Norwegian Air Shuttle ASA Utstedelse av oppdatert støybevis på EASA Form 45 2011-0134 som tar høyde for motorbytte og økt avgangsvekt
2011-02-25 Norwegian Air Shuttle ASA vis flyet skal på irsk register så er ikke Export CoA påkrevet
2011-02-25 Norwegian Air Shuttle ASA vis flyet skal på irsk register så er ikke Export CoA påkrevet
2011-02-21 Norwegian Air Shuttle ASA Søkand om Eksportluftdyktighetsbevis - Vedlikeholdsrapport
2011-01-13 Norwegian Air Shuttle ASA Søknad om nytt støybevis i f m endring av vekter
2010-11-22 Norwegian Air Shuttle ASA Godkjennelse av forlengelse av innleieavtale
2010-11-10 Norwegian Air Shuttle ASA Søknad om utstedelse av nytt støybevis
2010-11-04 Norwegian Air Shuttle ASA ARC
2010-10-14 Vogt & Wiig AS søknad om godkjennelse av forlengelse av innleieavtale for MSN 24328
2010-04-24 Norwegian Air Shuttle ASA Workorder
2009-11-20 Norwegian Air Shuttle ASA Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) - 09-0413 recommendation
2009-11-03 Norwegian Air Shuttle AS ARC recommendation
2009-05-28 Statens Havarikommisjon for Transport tilbakemelding på innrapportering av lufttrafikkhendelse Oslo 16.05.2009
2009-04-16 Norwegian Airshuttle AS I - Godkjenning av leie
2009-04-16 Tord Meling orwegian Air Shuttle ASA - feil dato i leieavtale
2008-12-11 Norwegian Air Shuttle AS Response findings ARC Renewal
2008-11-27 Norwegian Air Shuttle AS Findings Regarding M A Subpart G - EASA Form 13
2008-11-27 Norwegian Air Shuttle AS Modification Cross Refrence List
2008-11-24 Norwegian Air Shuttle ASA Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC)
2008-11-24 Norwegian Air Shuttle AS Renewal of ARC - findings regarding M.A. Subpart G - EASA Form 13
2008-11-07 Norwegian Air Shuttle AS VR and Status Lists
2008-10-29 Norwegian Air Shuttle ASA Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-08-22 AIGInbox@ICAO.int ADREP-rapportering til ICAO
2008-08-19 Statens Havarikommisjon for Transport forventet ADREP-rapportering til ICAO
2008-08-14 Statens Havarikommisjon for Transport rapport (SL RAP 2008/11) om alvorlig luftfartshendelse mellom Oslo og Riga 06.04.2008 med Boeing 737-300
2008-07-02 Statens Havarikommisjon for Transport Utkast til rapport om alvorlig luftfartshendelse mellom Oslo og Riga 06.04.2008-AVSKJERMET
2008-06-23 Statens Havarikommisjon for Transport Utkast til rapport om alvorlig luftfartshendelse mellom Oslo og Riga 06.04.2008
2007-11-28 Norwegian Air Shuttle ASA Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-11-27 Norwegian Air Shuttle AS orwegian Air Shuttle ASA - Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC)
2007-11-19 Norwegian Air Shuttle AS Godkjenning av forlenget innleie
2007-11-15 Norwegian Airshuttle AS I - Godkjenning av leie
2007-10-18 Norwegian Air Shuttle AS orwegian Air Shuttle ASA - søknad om forlengelse av leieavtaler for LN-KKI og LN-KKH
2007-10-16 Norwegian Air Shuttle AS vedlikeholdsrapport
2007-08-28 Norwegian Air Shuttle AS Godkjent forlengelse av innleie - LN-KKJ og LN-KKL
2007-08-15 Norwegian Air Shuttle AS M - søknad om forlengelse av leieavtale
2007-08-14 Norwegian Air Shuttle AS orwegian Air Shuttle AS - søknad om forlengelse av leieavtale LN-KKJ og LN-KKL
2007-08-13 Norwegian Air Shuttle AS orwegian Air Shuttle - søknad om godkjenning av forlengelse av innleieavtale for LN-KKJ og LN-KKL
2007-03-13 Norwegian Air Shuttle AS rapport om kollisjon med fugler
2006-12-21 Norwegian Air Shuttle ASA Oppfølging av hendelse den 05.11.2006
2006-11-28 Norwegian rapport om driftsforstyrrelser av teknisk/operativ art
2006-09-17 Norwegian Air Shuttle AS Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-09-15 Norwegian Air Shuttle ASA Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-09-08 Norwegian Air Shuttle AS CPCP findings for B737-300 MSM 24328 - kopi av brev til Boeing Commercial Airplane Group av 08.09.2006
2006-08-04 Vogt & Wiig AS OPIERT TIL SAK-DOKNR 200501092 - 6 DEN 07082006 AV OLS: LN-KKQ - Søknad om godkjenning av aircraft lease extension and amendment agreement for MSN 28658
source: caa.no

More information (external links):