LN-KKB

Boeing Commercial Airplane Group
737-33A

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737-33A
MSN: 27457
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: AWMS I
Operator: Norwegian Air Shuttle ASA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-02-20
Deleted - Owner:
2006-12-05
Added - Owner:

Old public records

Date: Adressee: Document:
2011-07-19 Norwegian Air Shuttle ASA Støydata
2010-11-23 Norwegian Air Shuttle ASA ARC Extension
2010-10-25 Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Registrert pantedokument
2010-10-19 Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Aircraft mortgage deeds
2010-09-27 Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen fullmakt - apostille
2010-09-09 Advokatfirma Bugge, Aretz-Hansen & Rasmussen estilling - engelske utskrifter - LN-BUC - LN-KKE - LN-KKB - LN-KKZ
2009-12-17 Vogt & Wiig AS Søknad om godkjenning av forlengelse av innleieavtale
2009-12-03 Norwegian Air Shuttle AS ARC
2009-08-05 Statens Havarikommisjon for Transport Tilbakemelding på innrapportering av lufttrafikkhendelse ca 10 nm syd av Gardermoen 05.07.2009
2008-12-18 Norwegian Air Shuttle ASA Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC)
2008-11-10 Norwegian Air Shuttle AS Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-10-29 Norwegian Air Shuttle AS Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-06-24 Norwegian Air Shuttle AS søknad om ny Authorisation PAge
2007-12-21 Norwegian Air Shuttle AS orwegian Air Shuttle ASA - Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2007-12-21 Norwegian Air Shuttle AS Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-12-13 Norwegian Air Shuttle AS vedlikeholdsrapport ( VR )
2007-10-24 Yngve Vogt hendelse 22.10.2007 København - Oslo - Yngve Vogt
2007-03-08 Norwegian Air Shuttle AS orwegian Air Shuttle AS - LN-KKB - Rapport om driftsforstyrrelser av teknisk/operativ art
2007-01-12 Norwegian Air Shuttle AS orwegian Aviation Shuttle AS - søknad om utstedelse av ny autorisasjonsside til AFM - økning av seteantallet på LN-KKB fra 136 til 145 passasjerseter
2007-01-03 Vogt & Wiig AS Duplikat registreringsbevis
2006-12-13 Post og teletilsynet Tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-12-12 Norwegian Air Shuttle AS Tilsynsrapport
2006-12-06 Norwegian Air Shuttle AS besiktigelse i uke 50, 2006
2006-12-05 Norwegian Air Shuttle AS Søknad om godkjenning av innleieavtale
2006-12-05 Wikborg Rein Registrering av luftfartøy
2006-12-01 Norwegian Air Shuttle AS C - Norwegian Air Shuttle AS - godkjenning av utvidelse av fartøyflåte og innleie
2006-12-01 Wikborg Rein & Co ektet registrering
2006-12-01 Wikborg Rein Erklæring av eierskap
2006-11-29 Norwegian Air Shuttle AS pre - insp. dokumentasjon for Msn 27457
2006-11-29 FAA Aircraft Registry AFS-750 slettelsesattest fra USCAR
2006-11-28 Vogt & Wiig AS C - søknad om godkjenning av innleieavtale
2006-11-17 Norwegian Air Shuttle AS innvilget søknad om tildeling av 24-bits ICAO kode
2006-11-10 Vogt & Wiig AS C - søknad om godkjenning av innleieavtale
2006-11-09 Wikborg, Rein & Co Registrering av luftfartøy - Apostille
2006-11-09 Wikborg, Rein & Co OPIERT TIL SAK-DOKNR 200604331 - 2 DEN 10112006 AV AKN: LN-KKB - Registrering av luftfartøy - Apostille
2006-11-07 Vogt & Wiig AS Vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetskravet i luftfartsloven § 3-2
2006-11-06 Vogt & Wiig Søknad om godkjenning av innleieavtale
2006-11-06 Vogt & Wiig Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet
2006-11-03 Norwegian Air Shuttle AS søknad om tildeling av 24-bits ICAO kode
2006-11-03 Norwegian Air Shuttle AS søknad om luftdyktighetsbevis
2006-11-03 Norwegian Air Shuttle AS søknad om registrering av luftfartøy
2006-11-03 Norwegian Air Shuttle AS orwegian Air Shuttle - søknad om flåteutvidelse med LN-KKB og LN-KKC
2006-11-03 Norwegian Air Shuttle ASA C - Søknad om flåteutvidelse
2006-11-03 Norwegian Air Shuttle ASA Søknad om registrering
source: caa.no

More information (external links):

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: