LN-ENR

The Boeing Company
737-800

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: The Boeing Company
Model: 737-800
MSN: 42093
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 2018
Max TO weight: 78999 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Chishima Real Estate Co., Ltd
Adress: 3-4-11 Doshoumachi, Chuo-ku
. Osaka
Operator: Norwegian Air Shuttle AOC AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-06-11
Aircraft Added
Chishima Real Estate Co., Ltd

Related Youtube videos

LN-ENR data-toggle=

Norwegian 737-800 LN-ENR landing at Stavanger Airport

LN-ENR data-toggle=

Norwegian B737-800 LN-ENR landing at Stavanger Airport

LN-ENR data-toggle=

Norwegian Boeing 737-800 LN-ENR Take Off Malaga LEMG

More aircraft owned by Chishima Real Estate Co., Ltd

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-12-14 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     NN2 - ARC 1st Extension
2022-03-24 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     MEL RIE
2021-12-08 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Utstedelse av EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate etter Recommendation Report
2021-12-06 Norwegian Air Shuttle AOC AS     ARC Recommendation
2021-11-19 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Information regarding ARC Recommendation
2021-07-01 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     Kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-07-01 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     permanent tillatelse og følgebrev
2021-07-01 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Epost med permanent tillatelse
2021-06-28 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-06-25 NATS     CMA F2 Norwegian Air Shuttle AOC AS - LN-DYK, LN-ENP, LN-ENQ, LN-ENR, LN-ENS, LN-NIG, LN-NIH, LN-NII, LN-NOD
2021-06-22 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle AOC AS - RVSM Skjemaer - LN-DYK, LN-ENP, LN-ENQ, LN-ENR, LN-ENS, LN-NIG, LN-NIH, LN-NII, LN-NOD
2021-06-14 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Registrering av luftfartøy
2021-06-11 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Norwegian Air Shuttle AOC AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-ENR
2021-06-11 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Decision on the approval of Wet-lease from Norwegian Air Shuttle AOC AS to NAS with LN-ENR from 11.06.2021 - 10.06.2022
2021-06-11 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 25 LdB, EASA Form 45 støybevis og validering av ARC for brukt luftfartøy overført fra EASA medlem Irland
2021-06-11 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Effektuering - Registrering av (MSN 42093) i dag 11. juni 2021
2021-06-11 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Effektueringsmelding: Registrering av (MSN 42093) i dag 11. juni 2021
2021-06-11 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Bekreftelse av eierskap for luftfartøy - Registrering av (MSN 42093) i dag 11. juni 2021
2021-06-11 Irish Aviation Authority     slettelsesattest for EI-FVZ Deregistration Notice
2021-06-11 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Effektuering - MSN 42093 (EI-FVZ / LN-ENR ): Søknad om godkjenning av innleie og wtlease - Norwegian Air Shuttle AOC AS SVW-MATTERS.FID634352
2021-06-10 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     midlertidig tillatelse til radioutstyr
2021-06-10 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2021-06-09 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Signerte avtaler - MSN 42093 (EI-FVZ / LN-ENR ): Søknad om godkjenning av innleie og wtlease - Norwegian Air Shuttle AOC AS SVW-MATTERS.FID634352
2021-06-09 Internal Document     NAS AOC AS - innleie og flåteutvidelse med sjekkliste
2021-06-08 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-05-20 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om godkjenning av innleie - MSN 42093 (EI-FVZ) - Norwegian Air Shuttle AOC AS
2021-05-20 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Norwegian Air Shuttle AOC AS - MSN 42093 (EI-FVZ / LN-ENR ): Søknad om godkjenning av innleie og wtlease - Norwegian Air Shuttle AOC AS
2021-04-28 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2021-04-28 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om luftdyktighetsbevis, Transfer EI-FVZ(NAI) til LN-ENR(NN2)
2021-04-26 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Registrering av luftfartøy i norsk register
2021-04-15 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     registrering av fartøy i norsk register
2021-04-12 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Tildeling av ICAO-kode
2021-04-07 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Søknad om 24-bits ICAO-koder - Norwegian Air Shuttle AOC AS (NN2) AOC NO-AOC-090
2021-04-07 Norwegian Air Shuttle AOC AS     LN-ENL, LN-ENM, LN-ENN, LN-ENP, LN-ENQ, LN-ENR, LN-ENS, reservasjon av registreringsmerker
2021-04-07 Norwegian Air Shuttle AOC AS     LN-ENL, LN-ENM, LN-ENN, LN-ENP, LN-ENQ, LN-ENR, LN-ENS, søknad om reservasjon av registreringsmerker
2019-12-27 Norwegian Air Shuttle ASA     airworthiness review certificate
source: caa.no