LN-KJK

Cessna Aircraft Company
208B

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 208B
MSN: 208B0554
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Kato Airline AS
Operator: Kato Airline AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-05-30
Aircraft Deleted
Kato Airline AS
2001-11-30
Owner changed
Kato Airline AS
2001-06-27
Owner changed
GE Capital Equipment Finance AB
2000-11-01
Name
Oden Bank AB

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2013-05-30 KATO Airline AS     sletting av luftfartøy
2013-05-28 DAO Aviation AS     Utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for brukt Cessna 208B SN 208B0554 som skal eksporteres ut av EASA området til U.S.A.
2013-05-28 DAO Aviation A/S     Vedlikeholdsrapport datert 28 mai 2013
2013-05-25 KATO Airline AS     Avregistrering
2013-05-23 Post- og teletilsynet     midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2013-05-03 DAO Aviation AS     Utstedelse av Permit to Fly for nødvendige prøveflyginger etter vedlikehold og akspetanse av kjøper
2013-04-30 DAO Aviation AS     Soknad om eksportluftdyktighetsbevis
2013-04-30 DAO Aviation AS     EASA Form 21 - søknad Permit to fly
2012-10-01 Post- og teletilsynet     kopi midlertidig tillatelse
2012-09-25 DAO Aviation A/S     Utstedelse av Permit to Fly for overflyging fra Evenes til Roskilde for utførelse av vedlikehold før eksport
2012-09-25 DAO Aviation A/S     LN-KJK- Utkvittert workpack H1102 og forsikringsbevis
2012-09-17 DAO Aviation A/S     Oppdatert Permit to Fly søknad inkludert Form 37/18b
2012-09-14 DAO Aviation A/S     AO Aviation A/S Work Pack H1102 for utførelse før overflyging Evenes - Roskilde
2012-09-14 DAO Aviation A/S     Utkast til oppdatert Form 37/18b og Form 21 i forbindelse med Permit to Fly søknad
2012-09-13 DAO Aviation AS     Søknad om Permit to Fly - Evenes - Roskilde for å utføre vedlikehold og deretter eksport
2008-04-08 KATO Airline AS   Besvarelse av avvik - 2008AR-075
2008-03-27 Kato Airline AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) for LN-KJK
2008-03-14 Kato Airline AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-02-27 Kato Airline AS   Vedlikeholdsrapport - dokumentasjon for utstedelse av ARC
2007-10-09 Kato Airline AS   innvilget søknad om utvidet dispensasjon for modifikasjon
2007-10-05 Kato Airline AS   søknad om utvidet dispensasjon for modifikasjon
2007-09-06 Nordlandsbanken ASA   LN-KKK/LN-KJK/LN-KAT/retur av pantedokumenter i slettet stand
2007-08-31 Nordlandsbanken ASA   avlysing og retur av dokumenter fra Kato Airlines AS
2007-03-19 Kato Airline AS   oppdatert AD-liste og kopi av utkvittert tilsynsrapport
2007-02-19 Kato Airline AS   Fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-11-07 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-02-27 Kato Airline AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.02.2007
2006-02-15 Scandinavian Aircraft Maintenance - SAM   utkvittert tilsynsrapport
2006-01-26 Kato Airline AS   Vedlikeholdsrapport - VR
2006-01-26 Kato Airline AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2005-09-08 Flyvedlikehold AS   søknad om godkjenning av TO FVA 05-02, samt implementering av TO FVA 05-02 på Cessna Caravan 208B - installasjon av KANNAD 406 ELT
2003-05-14 Kato Airline AS   KATO Airline - om innleie av LN-HTA, LN-BER, LN-KJK og ikke lenger aktuell, fartøyet er havarert
source: caa.no

More information: