LN-KAT

Cessna Aircraft Company
208B

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 208B
MSN: 208B0970
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Kato Airline AS
Operator: Kato Airline AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-12-17
Aircraft Deleted
Kato Airline AS
2002-12-17
Owner changed
Kato Airline AS
2002-12-06
Aircraft Added
Kato Air AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2012-12-17 Kato Airline as     avregistrering
2012-12-12 Kato Airline AS     slettelsesbegjæring - manglende bekreftelse av signatur
2012-12-11 Kato Airline AS     Avregistrering - firmaattest
2012-12-11 Kato Airline as     avregistrering
2012-10-01 Post- og teletilsynet     kopier av dokumenter for midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2012-09-13 DAO Aviation AS     Søknad om Permit to Fly - Evenes - Roskilde for å utføre vedlikehold og deretter eksport
2010-08-27 Connection Aviation   Precompleted draftl for Form 37/18b for permit to fly - Evenes, Norway to Denmark (Stauning?)
2010-08-26 Connection Aviation   Request for Permit to Fly forms
2008-10-16 Kato Airline AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-01-28 KATO Airline AS   utstedelse av ARC - besvarelse EASA Form 13
2007-12-20 Svein-Harald Johannessen   tilbakemelding på avvik 1 ifm utstedelse av ARC
2007-12-19 Kato Airline AS   utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-12-18 KATO Airline AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) - KATO Airline AS
2007-12-18 Svein-Harald Johannessen   Vedr AD status samt POH
2007-10-16 Kato Airline AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-10-16 Kato Airline AS   vedlikeholdsrapport
2007-09-21 Kato Airlines AS   Compliance with FAA AD 2007-10-15
2007-09-07 Kato Airline AS   søknad om dispensasjon for ifm. modifikasjon CAB06-11R1
2007-09-06 Nordlandsbanken ASA   LN-KKK/LN-KJK/LN-KAT/retur av pantedokumenter i slettet stand
2007-08-31 Nordlandsbanken ASA   avlysing og retur av dokumenter fra Kato Airlines AS
2006-11-08 Kato Airline AS   statuslister
2006-10-12 Kato Airline AS   Fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-10-03 Kato Airline AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-10-03 Kato Airline AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-10-02 Kato Airline AS   Tilsynsrapport
2005-12-16 Flyvedlikehold AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.12.2006
2003-05-14 Kato Airline AS   KATO Airline - om innleie av LN-HTA, LN-BER, LN-KJK og ikke lenger aktuell, fartøyet er havarert
source: caa.no

More information: