LN-KAQ

American Champion Aircraft Corp.
7ECA Citabria

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: American Champion Aircraft Corp.
Model: 7ECA Citabria
MSN: 540
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Løvland Rolf Sigurd

source: caa.no

Aircraft event timeline

2008-09-04
Aircraft Deleted
Løvland Rolf Sigurd
Jæger Carl Erling
Moen Einar
Hansen Svein
2004-09-01
Adress
Løvland Rolf Sigurd
Hansen Svein
Jæger Carl Erling
Moen Einar
2004-04-28
Owner changed
Løvland Rolf Sigurd
Hansen Svein
Jæger Carl
Moen Einar
2002-09-06
Owner changed
Scan Flyfoto AS
2001-01-01
Adress
Strande Odd Normann

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2008-09-05 Valle Sparebank   Sletting av pantedokument
2008-09-05 Rolf Sigurd Løvland   LN-KAQ- sletting av luftfartøy
2008-08-25 Rolf S Løvland   sletting av luftfartøy
2008-08-04 Valle Sparebank   panterett i luftfartøy
2008-07-03 Rolf Sigurd Løvland   Utstedelse av Certificate of Airworthiness for Export
2008-06-26 Carl Jæger   søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2008-03-16 Listerud Flyverksted   retur av tilsynsrapport
2008-03-16 Listerud Flyverksted   vedlikeholdsrapport
2007-12-18 Carl Jæger   LN-KAQ- kopi av teknisk journal, utkvittert arbeidsordre 21/07 Listerud flyverksted.
2007-12-18 Carl Jæger   kopi av teknisk journal, utkvittert arbeidsordre 21/07 Listerud flyverksted.
2007-12-16 Carl Jæger   LN-KAQ- Historikk vedrørende spenning i plate på ving i fra eierne.
2007-12-14 Carl Jaeger   Vedrørende luftdyktighet
2007-12-14 Carl Jaeger   Vedrørende luftdyktighet
2007-12-13 Carl Jæger   LN-KAQ- dokumentasjon på utført vedlikehold
2007-11-20 Sameiet LN-KAQ   Vurderer tilbakekallelse av luftdyktighetsbevis
2007-05-21 Listerud Flyverksted   Vedlikeholdsrapport
2006-07-18 Listerud Flyverksted   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-05-30 Sameiet LN-KAQ v/Svein Hansen   revidert Permit to Fly
2006-05-22 Sameiet LN-KAQ   innvilget søknad om Permit to Fly
2006-05-19 Sameiet LN-KAQ   søknad om Permit to Fly"
source: caa.no

More information: