LN-KAI

The New Piper Aircraft, Inc
PA-23-250

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-23-250
MSN: 27-7304954
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Futurum Eiendom AS
Adress: Kvernhusløkka
1592 VÅLER I ØSTFOLD

source: caa.no

Aircraft event timeline

2010-02-22
Owner changed
Futurum Eiendom AS
2009-10-28
Owner changed
Duenger Nils
2002-04-04
Owner changed
Fjæreide Ole-Jan
2002-04-01
Adress
Fjæreide Ole-Jan

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-03-25 Post- og teletilsynet   tillatelse til bruk av radioutstyr er ikke gyldig
2010-12-16 Futura Eiendom AS   AMP godkjent
2010-11-17 Bohusflyg AS   søknad AMP
2010-02-22 Futurum Eiendom AS   registrering av eierskifte
2010-02-16 Nils Duenger   Informasjon
2010-02-16 Nils Duenger   retur av mottatt skjøte
2010-02-14 Futurum Eiendom AS   Flyskjøte
2010-02-12 Nils Duenger   egenerklæring og flyskjøte
2009-10-28 Nils Duenger   Registrert eierskifte
2009-10-19 Nils Duenger   Retur av skjøte
2009-10-19 Nils Duenger   retur av flyskjøte - legitimasjon
2009-10-14 Nils Duenger   Flyskjøte
2008-11-11 Jan Hovet   tildeling av ICAO kode
2007-11-05 Airman Aps   Tilbakekallelse av luftdyktighetsbevis
2007-03-23 Norrønafly Rakkestad AS   Særskilt flygetillatelse - overføringsflyging
2007-03-21 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-03-19 Norrønafly Rakkestad AS   Søknad om særskilt flygetillatelse - overføringsflyging
2006-02-16 Norrønafly-Rakkestad AS   Registrert eierskifte
2006-01-25 Norrønafly-Rakkestad AS   Eiendomsoverdragelse - kopi av betalt registreringsgebyr - firmaattest
2005-11-24 Norrønafly Rakkestad AS   utkvittert tilsynsrapport
source: caa.no

More information: