LN-ERB

Stoddard-Hamilton Aircraft, Inc.
GLASAIR GLASTAR

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Stoddard-Hamilton Aircraft, Inc.
Model: GLASAIR GLASTAR
MSN: 5747
Airworthiness Category: Amateur Built, Experimental
Production year: 2019
Max TO weight: 889 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: LN-ERB SAMEIE
Adress: Marienlystgata 6
3045 DRAMMEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-11-22
Owner changed
LN-ERB SAMEIE
2019-02-05
Aircraft Added
Bjølgerud Tore

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-12-05 LN-ERB SAMEIE     permanent tillatelse og følgebrev
2022-12-05 LN-ERB SAMEIE     Epost med permanent tillatelse
2022-11-30 Tore Bjølgerud     eierskifte
2022-11-24 Tore Bjølgerud     Registrering av eierskifte
2022-11-01 Tore Bjølgerud     Vedr. Flyskjøte for eierskifte av luftfartøy
2022-10-28 Tore Bjøgerud     Flyskjøte for eierskifte av luftfartøy
2021-12-08 Tore Bjølgerud     Vedtak om utstedelse av korrigert miljøbevis
2021-11-18 Tore Bjølgerud     Støysertifikat
2021-11-17 Tore Bjølgerud     Vedtak om utstedelse av miljøbevis
2021-11-01 Tore Bjølgerud     Søknad om miljøbevis
2021-11-01 Tore Bjølgerud     Miljøbevis tillegg
2021-10-28 Tore Bjølgerud     Oppdatert Vedlikeholdsrapport 2021
2021-10-28 Tore Bjølgerud     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis og Nasjonal Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2021-10-24 Tore Bjølgerud     Fornyelse av flygetillatelse VR-rapport
2021-10-13 Tore Bjølgerud     Støymåleprotokoll
2020-10-07 Tore Bjølgerud     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2020-10-06 Tore Bjølgerud     Fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport VR
2019-11-14 Tore Bjølgerud     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2019-11-08 Tore Bjølgerud     Søknad om permanent flygetillatelse
2019-06-11 Tore Bjølgerud     Tore Bjølgerud - Tillatelse til eget periodisk vedlikehold
2019-06-03 Johan Andreas Mürer     LN-ERB - Eget vedlikehold - Svar fra EAA
2019-05-14 Tore Bjølgerud     Eget vedlikehold - Avventer behandling fra EAA
2019-05-06 Tore Bjølgerud     Søknad om rettigheter for eget vedlikehold
2019-03-20 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-03-13 Tore Bjølgerud     kopi av midlertidig tillatelse
2019-02-28 Bendik Johansen Mørstad     Prøveflyger 2 LN-ERB
2019-02-26 Tore Bjølgerud     Vedtak om utstedelse av Særskilt flygetillatelse i forbindelse med prøveflyging
2019-02-25 Tore Bjølgerud     Tilsynsrapport - vedlegg flygehåndbok
2019-02-25 Tore Bjølgerud     Tilsynsrapport
2019-02-22 Tore Bjølgerud     Tilsynsrapport - etterlyser svar
2019-02-15 Tore Bjølgerud     Tilsynsrapport - utfylt fartøyjournal
2019-02-15 NLF CAMO     Tilsynsrapport
2019-02-13 Tore Bjølgerud     Carbheat
2019-02-12 NLF CAMO     Ettersynsskjema
2019-02-12 Tore Bjølgerud     Tilsynsrapport
2019-02-07 Tore Bjølgerud     Skjema 9 Måling og kalibrering og Disp for reg bokstaver
2019-02-06 Tore Bjølgerud     Lengde propeller bolter
2019-02-05 Tore Bjølgerud     Registrering av luftfartøy
2019-02-04 Tore Bjølgerud     Kopi av ID for eier
2019-01-20 Johan Andreas Mürer     Søknad om prøveflygning for prosjekt nr 327, Glastar
2019-01-16 NLF CAMO     Vedlikeholdsrapport
2019-01-16 Tore Bjølgerud     Søknad om prøveflygingstillatelse for Glastar
2019-01-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-ERB- kopi av midlertidig tillatelse
2019-01-14 Tore Bjølgerud     Søknad om registrering av luftfartøy
2019-01-10 Tore Bjølgerud     Dispensasjon fra krav til fastmontert ELT
2018-12-14 Tore Bjølgerud     Søknad om å bruke bærbar PLB i stedet for fastmontert ELT
2018-08-15 Tore Bjølgerud     forlenget reservasjon av registreringsmerke
2018-08-14 Tore Bjølgerud     søknad om forlenget reservasjon av registreringsmerke
2018-05-29 Tore Bjølgerud     Vedtak om innvilget dispensasjon fra BSL A 1-8 - endret størrelse på registreringsbokstaver
source: caa.no

More information: