LN-JMP

Viking Air Ltd.
DHC-6-200

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Viking Air Ltd.
Model: DHC-6-200
MSN: 184
Weight: 5252
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Hoppfly AS
Organization number: 989433202
Adress: Postboks 353
3101 TØNSBERG
Norge
Fax: +47 33 00 33 01
Phone: +47 33 00 33 00
Radio License. Number: 5665
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Hoppfly AS
Adress: Postboks 353
3101 TØNSBERG

source: caa.no

Related Youtube videos

LN-JMP data-toggle=

Siste Twin Otter

LN-JMP data-toggle=

Jarlsberg Airport 21.september 2010.. Twin Otter DHC-6 200 LN-JMP

LN-JMP data-toggle=

LN-JMP

Installed radio equipment

Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-08-31 Lars Geir Dyrdal     Fwd: SOP LN-JMP
2017-05-11 SpareBank 1 BV     Registrering av heftelser
2017-05-05 SpareBank 1 BV     Sletting av heftelser
2017-04-28 SpareBank 1 BV     avvist tinglysning pantedokument
2017-04-21 Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg     pantedokument
2017-03-28 Zimex Aviation Ltd     ARC 2nd Extension
2017-03-24 Zimex Aviation Ltd     LH Engine Failure
2017-03-24 Zimex Aviation Ltd     LH Engine Failure
2017-03-07 Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg     innsending av pantobligasjon
2017-02-01 Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg     sletting av pant ex.officio
2016-11-16 Dyrdal Lars Geir     Søknad om godkjennelse til å medbringe 22 fallskjermhoppere
2016-11-16 Dyrdal Lars Geir     Vedlegg til 22 hoppere søknad
2016-11-16 Dyrdal Lars Geir     Vedrørende søknad om godkjennelse til å medbringe 22 fallskjermhoppere
2016-10-26 Dyrdal Lars Geir     Luftfartshendelse 01.10.2016. Motorstopp i luften
2016-07-28 Helge Siljan     Veteranenes Fallskjermklubb Norge - Infor Flyavgang fra Geiteryggen flyplass med LN-JMP lørdag 27. juli kl. 1225
2016-07-28 Veteranenes fallskjermklubb     Veteranenes Fallskjermklubb Norge - Rettelse på dato!! VS: Info Ang. Flyavgang fra Geiteryggen flyplass med LN-JMP lørdag 30. juli kl. 12,25.
2016-04-12 Zimex Aviation Ltd     Aircraft Maintenance Program rev. 1 approved
2016-03-30 Hoppfly AS     utstedelse av revidert støybevis
2016-03-18 Per Kølner     bilder etter oppgradering hos Zimex
2016-03-17 Kunz Erich     informasjon fra Zimex om nye støyverdier
2016-03-16 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-03-08 Hoppfly AS     LN-JMP Ønsker en ny loggbok
2016-03-08 Hoppfly AS     LN-JMP Ønsker en ny loggbok
2016-02-22 Hoppfly AS     Ønsker en ny loggbok
2015-12-18 Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg     Registrering av heftelse
2015-12-07 Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg     Tinglysing av pant
2015-04-15 Zimex Aviation Ltd     utstedelse av Airworthiness Review Certificate - JMP20150415a
2015-04-10 Zimex Aviation Ltd     DHC6-200 - S/N 184
2015-04-10 Zimex Aviation Ltd     ARC
2015-03-31 Zimex Aviation     AMP godkjent
2015-03-10 Zimex Aviation     AMP
2015-01-27 Hoppfly AS     Hoppfly AS - Skifte av CAMO og Part-145 for DHC-6-200 LN-JMP
2014-10-20 Flysyn.DK     ARC
2014-09-08 Twinair S A     Tønsberg Flyklubb - Aircrew Training LN-JMP
2013-10-16 Flysyn.DK     ARC
2013-04-26 Norges Luftsportsforbund     Twin Otter maksimalt antall fallskjermhoppere ombord
2012-11-06 Flysyn.dk     ARC update
2011-10-20 Flysyn.DK     AMP godkjent
2011-10-20 Hoppfly AS     ARC utstedt
2011-10-14 Flysyn.DK     Review recommendation / AMP Rev 0
2011-07-09 Statens Havarikommisjon for Transport   SHT - Tilbakemelding på innrapportert luftfartshendelse - Farris TMA 15.06.2011 - LN-JMP og RYR
2011-05-31 Hoppfly AS   Oppklaring vedrørende National Airworthiness Review Certificate (N-ARC) med feil utløpsdato - Utstedelse av ny N-ARC
2011-03-03 Helifly Maintenance AS   N-ARC siste gangs forlengelse
2011-03-02 Helifly Maintenance AS   Vedlikeholdsrapport
2010-06-03 Helifly Maintenance v/Per H. S. Aakvik   bekreftelse at N-ARC igjen er gyldig
2010-05-26 Helifly Maintenance v/Per H. S. Aakvik   Godkjenning fra BAM DOA for modifikasjoner
2010-04-30 Hoppfly AS   Forlengelse av N-ARC
2010-04-30 Helifly Maintenance AS   Exemption to allow operation in accordance with Regulation (EC) No 1592/2002 Article 10.3
2010-04-30 Helifly Maintenance v/Per H. S. Aakvik   Søknad om flytillatelse i påvente av ferdig DOA-dokumentasjon fra BAM, iht. regulation (EC) No 1592/2002 Article 10.3
2010-04-30 Helifly Maintenance v/Per H.S. Aakvik   Tillatelse til å operere i påvente av ferdig DOA-dokumentasjon fra BAM, iht. regulation (EC) No 1592/2002 Article 10.3
2010-04-29 Per H. S. Aakvik   Forlengelse av N-ARC 08-350 A/C DHC-6-200, reg. LN-JMP, S/N 184
2010-04-29 Helifly Maintenance v/Per H. S. Aakvik   Sertifisering fra Scan Avionics DOA av modifikasjoner
2010-04-19 Helifly v/Per H. S. Aakvik   Info om Jumper restraint methods
2010-02-11 Samferdselsdepartementet   Notifisering til ESA av dispensasjon i henhold i henhold til forordning 1592/2002 artikel 10.3
2009-11-10 Hoppfly AS   Informasjon om EASA SIB 2009-37 - DHC-6 - Revision of Maintenance Instructions and Introduction of Flight Control Cable Return Programme
2009-11-06 postmottak@sd.dep.no   Additional information concerning the notification of exemption from Regulation (EC) No 1592/2002 Article 10.3 - Dokument til den elektroniske portalen til ESA
2009-11-05 Helifly Maintenance   klassifisering av modifikasjoner
2009-11-05 EFTA Surveillance Authority   Supplementary information to notification from Regulation EC No. 1592/2002 art. 10.3
2009-10-16 Samferdselsdepartementet   Notifisering av dispensasjon fra forordning 1592/2002 artikkel 10.3
2009-07-08 Helifly Maintenance AS   Repetitive exemption to allow operation in accordance with Regulation (EC) No 1592/2002 Article 10.3
2009-07-08 Helifly   LN-JMP Extended Exemption July to October 2009
2009-07-02 Helifly Maintenance AS   Søknad om forlengelse av fritak
2009-05-29 Hoppfly AS   Flyging uten gyldig luftdyktighetsbevis
2009-05-13 Hoppfly AS   Flyging uten gyldig luftdyktighetsbevis
2009-05-08 Hoppfly AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-05-08 Helifly Maintenance AS   Exemption to allow operation in accordance with Regulation (EC) No 1592/2002 Article 10.3
2009-05-08 Bente Gulli   LN-JMP Vedlikeholdsrapport
2009-05-08 Hoppfly as   Vedlikeholdsrapport
2009-05-08 Torgeir Jacobsen   Teknisk ansvar
2009-05-06 Helifly Maintenance   Logbook entry og AD status
2009-05-06 Helifly Maintenance v/T. Jacobsen   Modifikasjoner - søknad om midlertidig godkjennelse
2009-04-29 Helifly Maintenance AS   Authorization page - Flight manual
2009-04-27 Hoppfly AS   Modifikasjon- og reparasjon status 27.04.09
2009-04-01 EASA v/Avrigeanu Luize-Mihaela   EASA aksept av 8110-3 modifikasjoner
2009-03-31 Helifly Maintenance v/T. Jacobsen   Modification Status
2009-03-19 Helifly Maintenance AS   Tilsynsrapport etter besiktning 19 februar 2009
2009-02-02 Helifly Maintenance AS   oppdatert status for DHC-6-200
2008-12-22 Hoppfly AS   Utstedelse av Permit to Fly og tilhørende Approval of Flight Conditions for overflyging fra Jarlsberg til Sandefjord Torp for å utføre årlig inspeksjon
2008-12-19 Helifly Maint. v/T. Jacobsen   Søknad om Permit to Fly.
2008-12-04 Hoppfly AS   LN-JMP Utstedelse av ARC
2008-11-10 Helifly Maintenance AS   N-ARC - vedlikeholdsrapport
2008-04-22 Hoppfly A/S v/ Øyvind Godager   Godkjenning av revidert Flygehåndbok
2008-03-06 Hoppfly A/S   Hoppfly A/S - Revidering av håndbok
2007-07-13 Hoppdly AS   Revisjon av flygerhåndbok
2007-07-13 Skien Lufthavn   Prosedyrer for fallskjermvirksomhet, Geiteryggen
2007-07-12 Hoppfly AS   revisjon av flygehåndbok
2007-05-31 Tønsberg Fallskjermklubb   Vedlikeholdsrapport - Fornyelse av luftdyktighetsbecis
2007-05-16 Tønsberg Fallskjermklubb   bekrefter forlengelse av gyldighet for vedlikeholdsrapport til 15.06.2007
2007-05-16 Tønsberg Fallskjermklubb   revisjon av vedlikeholdshåndbok
2006-09-26 Tønsberg Fallskjermklubb   Godkjennelse av fallskjermprosedyrer - gyldig til 31.12.2006
2006-05-03 Nøtterø Sparebank   egistrert pantedokument i luftfartøy
2006-05-03 Hoppfly AS   Authorization page - Flight manual
2006-04-21 Hoppfly AS   duplikat av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.09.2006
2006-04-11 Hoppfly AS   Registreringsbevis oversendt per telefax
2006-04-07 Fayard Enterprices Inc.   utkvittert tilsynsrapport
2006-04-05 Hoppfly AS   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.09.2006
2006-04-05 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2006-03-29 Hoppfly AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2006-03-28 Hoppfly AS   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2006-03-27 Hoppfly AS   søknad om tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft adress
2006-03-24 Hoppfly as   Bill of Sale
2006-02-01 Per Kølner   LN-JMP Reservasjon av registreringsmerke
2006-02-01 Per Kølner   LN-JMP Reservasjon av registreringsmerke
2006-02-01 Kay Hagby   LN-JMP- Reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: