LN-JET

DeHavilland Aircraft Co. LTD
DH 100 MK 6

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: DeHavilland Aircraft Co. LTD
Model: DH 100 MK 6
MSN: 655
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Ellingsen Øyvind Munch
Kjeller Flyhistoriske Forening
Lande Knut
Adress: Anthon Wallesv.17B
1337 SANDVIKA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2000-10-01
Adress
Ellingsen Øyvind
Kjeller Flyhistoriske Forening
Lande Knut

Related Youtube videos

LN-JET data-toggle=

De Havilland Vampire LN -JET 2003

LN-JET data-toggle=

De Havilland 100 Vampire High speed low pass Kjeller Norway

LN-JET data-toggle=

de Havilland Vampire display (onboard camera)

LN-JET data-toggle=

dehavilland Vampire and F-16 display

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-11-14 Øyvind Munch Ellingsen     Ellingsen Øyvind Munch - Ferry Flight Vampire - Pilot Log bok
2011-11-07 Øyvind M. Ellingsen     Permit to Fly for Ferry Flight - ENKJ-ENJB
2011-09-09 Jonny Andersson     LN-JET- Ferry Permit To Fly Dokumentasjon
2011-09-04 Øyvind M. Ellingsen     Papirer om Ferry Flight
2011-07-25 Jonny Andersson   Ferry Permit To Fly
2011-07-11 Øyvind Munch Ellingsen   dokumentasjon til Ferry Permit To Fly
2011-06-17 Øyvind Munch Ellingsen   Ferry Permit To Fly
2011-06-15 Jonny Andersson   Ferry Permit To Fly
2011-06-10 Øyvind M Ellingsen   Ferry Permit To Fly
2011-05-26 Øyvind M Ellingsen   Permit To Fly
2007-06-28 Øyvind Munch Ellingsen   Ber om at organisasjonen og flyets status fryses - delvis refusjon av årsgebyr
2007-05-22 Øyvind Munch Ellingsen   Ber om at organisasjonen og flyets status fryses
2007-05-16 Øyvind Munch Ellingsen   svar på søknad om fritak for årsgebyr
2007-04-30 Øyvind Munch Ellingsen   søknad om fritak for årsgebyr
2007-04-28 Øyvind Munch Ellingsen   Retur av luftdyktighetsbevis
2007-04-11 Øyvind Munch Ellingsen   Nektet dagbokført eiendomsoverdragelse
2007-04-03 Øyvind Munch Ellingsen   Eiendomsoverdragelse
2007-03-26 Øyvind Munch Ellingsen   Vedtak om nektelse av dagbokføring
2007-03-23 Øyvind Munch Ellingsen   Slettelse av luftfartøy
2006-10-30 Øyvind Munch Ellingsen   Ber om at organisasjonen og flyets status fryses
source: caa.no