LN-JAC

Aerostar SA
YAK-52

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Aerostar SA
Model: YAK-52
MSN: 855006
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Heidtmann Axel
Adress: Heidjerweg 10
2149 Hamburg, Germany

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-06-10
Owner changed
Heidtmann Axel
2012-01-09
Owner changed
2007-06-13
Aircraft Added
Landsverk Håkon

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2013-06-11 Axel Heidtmann     Registration of Ownership
2013-05-27 For sameiet LN-JAC     omregistrering av luftfartøy
2013-05-21 Terje Traaholt     eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2012-02-24 Russian Warbirds of Norway     Tillatelse til bruk av EASA Part-145 verksted Termikas Ltd. for reparasjon
2012-02-16 Russian Warbirds of Norway     Søknad om bruk av EASA Part-145 verksted Termikas Ltd. for reparasjon
2012-01-09 Bendik Privat     angående registrering av eierskifte
2012-01-09 Bendik Privat     angående registrering av eierskifte
2012-01-09 Sameiet LN-JAC     eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2011-11-03 Sameiet LN-JAC     eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2011-09-02 Statens Havarikommisjon for Transport     Svar på utkast til rapport om luftfartsulykke på Notodden lufthavn 19.06.2011
2011-08-02 Statens Havarikommisjon for Transport     utkast til rapport om luftfartsulykke på Notodden lufthavn 19.06.2011
2011-06-30 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om luftfartsulykke på Notodden lufthavn 19.06.2011
2011-02-24 Russian Warbirds of Norway   Permit to fly
2011-02-23 Russian Warbirds of Norway   Søknad om Permit to fly - Vedlikeholdsrapport
2010-04-08 Russian Warbirds of Norway   Permit to Fly
2010-03-22 Russian Warbirds of Norway   vedlikeholdsrapport - søknad om Permit to Fly
2009-10-01 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-23 Håkon Landsverk   tildeling av ICAO ID kode
2009-06-23 Post- og teletilsynet   LN-JAC - tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-05-06 Håkon Landsverk   utstedelse av luftdyktighetsbevis
2009-03-21 Listerud Flyverksted   vedlikeholdsrapport
2009-03-20 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-08-22 Håkon Landsverk   Utstedelse av Permit To Fly
2008-06-05 Håkon Landsverk   dokumentasjon for vedlikehold
2008-04-10 Håkon Landsverk   LN-JAC Informasjon om krav i USA
2008-04-08 Håkon Landsverk   LN-JAC CofA for 855006 - svar fra USA
2008-04-07 Håkon Landsverk   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-03-03 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-03-03 Listerud Flyverksted   Vektrapport
2008-02-25 Håkon Landsverk   LN-JAC Form 21 for Permit to Fly
2008-02-25 Håkon Landsverk   opplysninger vedr. Permit to Fly
2008-01-28 Håkon Landsverk   EASA Form 37 FLT COND PtF Søknad om fornyelse av permit to fly
2008-01-16 Håkon Landsverk   LN-JAC Form 21 for Permit to Fly
2007-12-03 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-08-14 Håkon Landsverk   flyvning 16.08.2007 - dokumentasjon for V. K Volokoslavskiy
2007-08-14 Håkon Landsverk   Regarding permit to fly for Aerostar Yak 52 - LN-JAC, s/n 855006
2007-07-27 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-07-05 Håkon Landsverk   innvilget søknad om permit to fly
2007-06-19 Håkon Landsverk   søknad om permit to fly
2007-06-14 Håkon Landsverk   Innføring av luftfartøyet i Norges luftfartøyregister m.v.
2007-06-13 Ole Petter Gomholt   kopi av utskrift av Enhetsregisteret
2007-06-11 Håkon Landsverk   Dispensasjon fra bestemmelseene i BSL A 1-8 § 4 tredje ledd for merking av fly
2007-06-05 Bøndernes Regnskapskontor ARL   kopi på enkeltmannsforetak landbruk
2007-06-01 Endre Dyrland   dokumentasjon flyskjøte
2007-06-01 Håkon Landsverk   reservasjon av registreringsmerke
2007-06-01 Håkon Landsverk   søknad om dispensasjon fra bestemmelseene i BSL A 1-8 § 4 tredje ledd for merking av fly
2007-05-08 Håkon Landsverk   Bill of Sale - dokumentasjon på ID
source: caa.no

More information: