LN-OOR

Airbus Helicopters Deutschland GmbH
MBB-BK117 D-2

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters Deutschland GmbH
Model: MBB-BK117 D-2
MSN: 20197
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2018
Max TO weight: 3700 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nordea Finance Equipment AS
Adress:
0107 OSLO
Operator: Norsk Luftambulanse AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-04-19
Adress
Nordea Finance Equipment AS
2018-04-09
Owner verified
SG Finans AS
2018-03-07
Aircraft Added
SG Finans AS
2018-02-10
Aircraft added NKOM
Norsk Luftambulanse AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-02-28 NORSK LUFTAMBULANSE AS     ARC Extension
2021-03-02 Norsk Luftambulanse AS     ARC
2020-03-04 Norsk Luftambulanse AS     Airbus Deutchland BK117 D-2 - Norsk Luftambulanse
2020-03-02 Norsk Luftambulanse AS     Airbus Deutchland BK117 D-2, Norsk Luftambulanse
2019-03-08 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - MSN 20197 Forlengelse av ARC
2019-02-27 Norsk Luftambulanse AS     MSN 20197 Forlengelse av ARC
2018-04-09 Norsk Luftambulanse AS     Leveringsplan nye helikoptre - justert oversikt
2018-04-06 Norsk Luftambulanse AS     BK117 D-2 SN 20179 - oversendelse av EASA Form 52
2018-03-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OOR- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-03-21 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Certificate of Non-Registration
2018-03-08 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Leveringsplan nye helikoptre - justert oversikt
2018-03-07 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OOR
2018-03-07 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a
2018-03-07 SG Finans AS     registrering av luftfartøy
2018-03-07 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     oversendelse av registreringsbevis
2018-03-06 Østnes Helicopters     Effektueringsmelding
2018-03-05 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     EASA Form 52 - W&B - RFM
2018-03-01 Østnes Helicopters     Bill of Sale - Apostille
2018-02-13 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Søknad om registrering
2018-02-09 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2017-12-28 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor   Søknad om luftdyktighetsbevis
2017-10-12 Østnes Helicopters   Avtale om leie av helikopter - Dry Lease - Norsk Luftambulanse AS - SG Finans AS
2017-09-12 Norsk Luftambulanse ATO   17/15009-1 - Vedr: Anmodning om ICAO-id 24 bit aircraft address
2017-09-04 Norsk Luftambulanse ATO   Anmodning om ICAO-id 24 bit aircraft address
source: caa.no