LN-IKX

Reims Aviation SA
F150J

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Reims Aviation SA
Model: F150J
MSN: F150-0420
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Jarlsberg Flyklubb

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-08-06
Aircraft Deleted
Jarlsberg Flyklubb
2001-09-01
Adress
Jarlsberg Flyklubb

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2014-08-07 Jarlsberg flyklubb     Sletting av luftfartøy
2014-08-02 Jarlsberg flyklubb     Sletting av luftfartøy
2013-08-14 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2013-01-23 Post- og teletilsynet     Vedrørende tillatelse til bruk av radioutstyr
2012-08-20 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2010-08-02 Aeromech AS   N-ARC siste gangs forlengelse
2010-07-09 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport - VR
2009-08-13 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-08-05 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-07-29 Jarlsberg Flyklubb   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-07-15 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2009-05-12 Jarlsberg Flyklubb   Tildeling av ICAO 24 bit kode
2009-05-07 Jarlsberg Flyklubb   Tildeling av ICAO 24 bit kode
2008-10-23 Tore Tangen   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-27 Tore Tangen   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-08-20 Jarlsberg Flyklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-06-30 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2007-05-21 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2006-01-30 Norrønafly-Rakkestad as   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: