LN-IKQ

Reims Aviation SA
FR172F

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Reims Aviation SA
Model: FR172F
MSN: F172-0101
Weight: 1134
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Piper Consult AS
Organization number: 916542216
Adress: Mørjevegen 182
3947 LANGANGEN
Norge
Radio License. Number: 5955
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Gulbrandsen Ole Gudmund
Adress: Kvisla
2110 SLÅSTAD

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-07-16
Owner changed
Gulbrandsen Ole Gudmund
2011-12-29
Owner changed
Oulie Thomas
2009-03-01
Adress
Mælum Håvard
Borge Magne Øivind
Grøteig Oddvar Bøyum
Martinsen Odd Erik
Nikolaisen Jan Erik
Stang Thomas
Toverud Kjetil
2007-02-05
Owner changed
Borge Trond Øyvind

Installed radio equipment

Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-06-23 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-12-02 Piper Consult AS     registrering av eierskifte
2016-11-07 NLF CAMO     ARC og Review report
2015-11-30 Norges Luftsportforbund     ARC og Review Report
2015-02-23 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-IKQ- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-01-05 Norges Luftsportforbund     ARC og Review report
2013-10-28 Norges Luftsportforbund     ARC
2013-03-18 Norges Luftsportforbund     kopi ARC
2012-07-17 Håvard Mælum     eierskifte
2012-07-12 Håvar Mælum     eierskifte
2011-12-29 Håvard Mælum     registrering av eierskifte
2011-12-27 Håvard Mælum     Vedrørende eierskifte
2011-12-01 Norges Luftsportforbund     Airworthiness Review Certificate - ARC
2011-08-16 Håvard Mælum     eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2011-08-15 Håvard Mælum     eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2010-11-16 Norges Luftsportforbund   ARC
2010-11-16 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2009-09-09 Håvard Mælum   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-09-08 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2009-09-07 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2008-11-25 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-11-03 Håvard Mælum m.fl.2100 Skarnes   LN-IKQ Forlengelse avAirworthiness Review Certificate
2008-10-24 Magne Fiskebekk   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-10-02 Håvard Mælum   adresseendring
2008-09-26 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2008-09-24 Jan Hovet   tildeling av ICAO koder
2008-09-20 Magne Fiskebekk   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Magne Fiskebekk   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-06-16 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-11-30 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2007-04-24 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse på Vermundsjøen 17.03.2007
2007-03-18 Magne Borge   Rapport om luftfartsulykke - hendelse - Vermundsjøen - 17.03.2007
2006-11-07 Norrønafly Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR) - gyldig til 31.10.2007
source: caa.no