LN-IKJ

The New Piper Aircraft, Inc
J3C-65

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: J3C-65
MSN: 12081
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Andersen Dagfinn

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-10-11
Aircraft Deleted
Andersen Dagfinn
Hovland Kåre
Moen Arild
Granheim Arne Kristian Finsand
2001-11-01
Adress
Andersen Dagfinn
Granheim Arne Kristian Finsand
Hovland Kåre
Moen Arild
1994-05-03
Aircraft Added
Andersen Dagfinn

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2013-10-11 Dagfinn Andersen     sletting av luftfartøy
2013-10-08 Arild Moen     flyskjøte
2013-04-09 Aeromech AS     vedlikeholdsrapport
2013-04-09 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport
2013-04-09 Aeromech AS     Luftdyktighetsbevis
2012-04-10 Aeromech AS     Luftdyktighetsbevis
2012-04-09 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport
2012-04-09 Aeromech As     Vedlikeholdsrapport
2011-03-24 Aeromech AS   Forlengelse av luftdyktighetsbevis (LDB)
2011-03-20 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2010-03-16 Aeromech AS   Luftdyktighetsbevis
2010-03-08 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-08-05 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-20 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2009-01-14 Hovet & Co. AS   Godkjennelse av ME406 ELT i Piper J3C-65 - Modifikasjon HC-406IKJ-01
2009-01-09 Hovet & Co. AS   Revisjon av HC-406IKJ-01 Rev. B pga. merking av ledninger
2008-11-05 Jan Hovet   tildeling av ICAO kode
2008-10-24 Hovet & Co. AS   Søknad om godkjennelse av ME406 ELT i Piper J3C-65 - Modifikasjon HC-406IKJ-01
2008-05-18 Aeromech AS   Forslag til AFM fra Aeromech AS
2008-04-30 Dagfinn Andersen   Utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2008-04-21 Aeromech A/S   Ny søknad om LdB
2007-03-14 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
source: caa.no

More information: