LN-HPB

Rutan Aircraft Factory INC
LONG-EZ

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Rutan Aircraft Factory INC
Model: LONG-EZ
MSN: 190
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Brødreskift Knut

source: caa.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-12-05 Knut Brødreskift     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-11-28 Knut Brødreskift     Vedlikeholdsrapport (VR)
2016-11-14 Knut Brødreskift     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-11-07 Knut Brødreskift     Vedlikeholdsrapport
2015-10-13 Knut Brødreskift     utstedelse av særskilt luftdyktighetsbevis
2015-10-10 Knut Brødreskift     Vedlikeholdsrapport for fornyelse av Luftdyktighetcertifikat
2014-10-13 Knut Brødreskift     Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-10-10 Knut Brødreskift     Fornyelse av Luftdyktighets sertifikat
2013-10-18 Knut Brødreskift     Permit to Fly
2013-10-11 Knut Brødreskift     vedlikeholdsrapport (VR)
2012-10-03 Knut Brødreskift     Vedlikeholdsrapport VR
2012-09-18 Knut Brødreskift     Godkjennelse for eget vedlikehold
2012-09-14 Knut Brødreskift     korrigert søknad
2012-08-27 Knut Brødreskift     Eget vedlikehold - mer dokumentasjon utbes
2011-11-07 Knut Brødreskift     Søknad om eget vedlikehold
2011-11-05 EAA Chapter 573 Norway     søknad om eget vedlikehold
2011-10-07 Knut Brødreskift     Permit to Fly
2011-09-30 Knut Brødreskift     Vedlikeholdsrapport
2011-09-20 EAA Chapter 573 Norway     Knut Brødreskift prøve for eget vedlikehold
2011-09-19 EAA Chapter 573 Norway     søknad fra Knut Brødreskift om eget vedlikehold
2010-08-30 Knut Brødreskift   Permit to Fly
2010-08-23 Knut Brødreskift   Vedlikeholdsrapport
2010-03-02 Statens Havarikommisjon for Transport   rapport (SL rap 2010/03) om alvorlig luftfartshendelse Ski flyplass 10.05.2010 med Rutan (EX) LONG-EZ
2009-10-27 Knut Brødreskift   EASA SIB 2009-24 - Lycoming O-235 - Cylider barrel - Inspection - Informasjon til eier
2009-09-10 Knut Brødreskift   Forlengelse av Permit To Fly (PTF)
2009-09-07 Knut Brødreskift   fornyelse av permit to fly - vedlikeholdsrapport
2009-06-18 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-09-25 Brødreskift Knut   Utstedelse av Permit To Fly
2008-09-02 Gøsta Johansson   vedlikeholdsrapport
2008-06-27 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-05-26 Statens Havarikommisjon for Transport   underretning om undersøkelse av alvorlig luftfartshendelse Ski flyplass 10.05.2008
2008-03-13 Knut Brødreskift   24 bit transponder kode for ny transponder Mode -S
2008-03-13 Knut Brødreskift   tildeling av ICAO-kode
2007-08-31 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-08-07 Knut Brødreskift   søknad om re-utstedelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport, tommasse- og balanserapport samt inspeksjonsliste for restaurasjon
2007-08-03 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence - gyldig til 02.09.2007
2006-02-15 Knut Brødreskift   innvilget søknad om tillatelse til modifikasjon og reparasjon av luftfartøy i klasse Experimental
2006-02-02 EAA Chapter 573 Norway   Søknad om tillatelse til modifikasjon og reparasjon av luftfartøy i klasse Experimental
source: caa.no

More information: