LN-HOR

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28-140

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-140
MSN: 28-7225264
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Borg Flyklubb

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-05-20
Aircraft Deleted
Borg Flyklubb

Related Youtube videos

LN-HOR data-toggle=

P28A LN-HOR landing

LN-HOR data-toggle=

15 year old landing a Piper Cherokee! PA-28-140

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2014-05-20 Borg Flyklubb     sletting av luftfartøy
2014-03-03 Norges Luftsportsforbund     ARC kopi
2013-04-09 Norrønafly-Rakkestad AS     teknisk journal
2013-02-18 Norges Luftsportforbund     kopi av ARC
2012-02-15 Norges Luftsportforbund     Kopi av ARC
2011-10-05 Statens Havarikommisjon for Transport     Luftfartsulykke / hendelse Rakkestad Flyplass 16.03.2010 - Rapport SL RAP 2011/35
2011-03-09 Norges Luftsportforbund   ARC
2011-03-09 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2010-05-11 Borg Flyklubb   Innvilget utsettelse av AMP
2010-05-10 Borg Flyklubb   Søknad om utsettelse av AMP
2010-03-29 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartsulykke Rakkestad 19.03.2010-AVSKJERMET
2010-03-25 Statens Havarikommisjon for Transport   Underrettning om undersøkelse av luftfartsulykke / hendelse - Rakkestad Flyplass 16.03.2010 med Piper PA-28-140
2010-03-04 Borg Flyklubb   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-02-18 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-07-03 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-04 Borg Flyklubb   Forlengelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-02-23 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2009-02-17 jan@hovet.no   tildelt ICAO-id koder
2008-10-16 Borg Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-20 Borg Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Borg Flyklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-02-22 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-09-17 Norrønafly-Rakkestad AS   Ny Reisedagbok No:4
2007-09-14 Samferdselsdepartementet   LN-DAE og Oppfølging av tilråding i rapport (SL RAP 2007/21) om luftfartshendelse Rygge flystasjon 21.02.2006 med Reims Aviation
2007-09-05 Norrønafly-Rakkestad AS   bestiller på vegne av Borg Flyklubb Reisedagbok
2007-07-14 Rygge Flyklubb   LN-DAE og LN-HOR vedrørende luftfartshendelse ved Rygge flystasjon
2007-07-11 Borg Flyklubb   angående luftfartshendelse ved Rygge Flystasjon
2007-06-21 Rygge flyklubb   LN-DAE og LN HOR - Vedrørende luftfartshendelse ved Rygge flystasjon 21. februar 2007
2007-06-08 Samferdselsdepartementet   LN-DAE og Oppfølging av tilråding i rapport (SL RAP 2007/21) om luftfartshendelse Rygge flystasjon 21.02.2006 med Reims Aviation
2007-05-22 Statens Havarikommisjon for Transport   LN-DAE og LN-HOR- Rapport (SL RAP 2007/21) om luftfartshendelse Rygge flystasjon 21.02.2006 med Reims Aviation F172M og Piper PA-28-140
2007-01-29 Post og Teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-01-23 Statens Havarikommisjon for Transport   LN-DAE og Utkast til rapport om luftfartsulykke Rygge flystasjon 21.02.2006
2007-01-12 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-04-27 Luftforsvarets Gavefond/Norges Luftsportsforbund/Norsk Aero Klubb   Registrert pantedokument
2006-04-24 Norrønafly-Rakkestad AS   Skifte av motor
2006-02-23 Statens Havarikommisjon for Transport   rapport om luftfartsulykke/-hendelse 21.02.2006
2006-02-01 Norrønafly-Rakkestad AS   Registrering av eierskifte
2006-01-31 Norrønafly-Rakkestad AS   Registrering eierskifte
2006-01-24 Norrønafly-Rakkestad AS   Eiendomsoverdragelse
2005-12-19 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: