LN-HHR

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28-140

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-140
MSN: 28-21085
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Jensen Jan Erik
Adress: Lien Fredrik
Rød Pål Trygve
Rød Tryggve Kristian
Sylten Sturla
Våge Erlend Johnsrud
Joh. Scharffenbergs V 109 B
0694 OSLO

source: caa.no

Aircraft event timeline

2005-10-01
Adress
Jensen Jan Erik
2005-07-14
Owner changed
Jensen Jan Erik
2004-11-01
Adress
SAS Flyklubb
2001-07-25
Owner changed
SAS Flyklubb

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-01-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av dokument om tillatelse
2010-07-12 Post- og teletilsynet   manglende betaling av årsgebyr og manglende varsel om endring av adresse
2009-09-11 SAS Flyklubb   Vedr. søknad om overflygingstillatelse - saksbehandling kan ikke gjennomføres pga. manglende informasjon om 406 MHz ELT installasjon
2009-08-31 SAS Flyklubb   Forslag til EASA Form 18b - Approval of Flight Conditions for a Permit to Fly
2009-07-30 Erlend Våge   Søknad om overflygingstillatelse i forbindelse med fornyelse av luftdyktighetsbevis
2008-10-16 Sturla Sylten   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-20 Sturla Sylten   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Sturla Sylten   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2007-12-20 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-11-03 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: