LN-HHO

The New Piper Aircraft, Inc
PA-18-150

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-18-150
MSN: 18-1450
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Borg Christer Bror Evert
Adress: Hareveien 2B
1413 TÅRNÅSEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-06-08
Owner changed
Borg Christer Bror Evert

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-06-08 Christer Bror Evert Borg     Registrering av eierskifte
2015-06-05 Christian Selmer     kopi av selgers id
2015-05-11 Christer Borg     Fltskjøte
2015-03-19 Christer Bror Evert Borg     Flyskjøte
2014-07-11 Christer Borg     Vedlikeholdsrapport
2014-07-11 Christian Selmer     Luftdyktighetsbevis
2014-07-09 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedlikeholdsrapport
2013-04-22 Christian Selmer     Forlengelse av luftdyktighetsbevis (LDB)
2013-04-18 Norrønafly-Rakkestad AS     vedlikeholdsrapport VR
2011-12-23 Christian Selmer     Luftdyktighetsbevis
2011-12-22 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedlikeholdsrapport VR
2010-08-17 Christian Selmer   Fornyelse av Luftdyktighetsbevis
2010-07-28 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2009-02-25 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-11-04 Hovet & Co. AS   søknad om modifikasjon HC-LNHHO-01
2008-10-30 Hovet & Co v/Jan Hovet   brakett for innfesting
2008-10-17 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2008-09-09 Norrønafly v/Thor-Egil Larsen   LN-HHO ME 406 Inst
2008-05-22 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-04-03 Jan Hovet   Teknisk manual for ELT ME406
2008-01-29 Jan Hovet   LN-HHO søknad om modifikasjon HC-LNHHO-01
2008-01-29 Jan Hovet   søknad om modifikasjon HC-LNHHO-01
2007-12-21 Berit Østnes   tildeling av ICAO koder
2007-06-19 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2007-05-22 Christer Bror Evert Borg Hareveien 3 B, 1413 Tårnåsen   Særskilt flygetillatelse LN-HHO
2007-05-21 Christer Borg   søknad om overflyvningstillatelse
2007-01-23 Christian Selmer   Tilbakekallelse av luftdyktighetsbevis
source: caa.no