LN-HGN

Progressive Aerodyne Inc
Searey

DELETED EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Progressive Aerodyne Inc
Model: Searey
MSN: 1DK384C
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Næss Sakarias

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-01-26
Aircraft Deleted
Næss Sakarias
2007-08-24
Aircraft Added
Næss Sakarias

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2014-07-03 Statens Havarikommisjon for Transport     Rapport (SL RAP 2014/07) om luftfartsulykke på Gol flyplass Klanten 22.07.2013 med Progressive Aerodyne Inc. Searay, LN-HGN
2013-08-04 Sakarias Næss     Avregistrering av luftfartøy
2013-06-22 Sakarias Næss     kontroll på Kjeller uke 27
2012-12-10 Sakarias Næss     Forlenget Permit to Fly - testperiode
2012-12-10 Sakarias Næss     Søknad - forlengelse av prøveperioden
2012-12-07 Sakarias Næss     Søknad om forlengelse av prøveperiode
2012-11-21 Sakarias Næss     Næss Sakarias - Prøveflyging
2012-11-21 Bjørnar Vollstad     Prøveflyging
2012-11-05 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport
2011-09-08 Post- og teletilsynet     Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-08-25 Sakarias Næss     Manglende underskrift Tilsynsrapport
2011-08-22 Sakarias Næss     SeaRey Flight Manual
2011-08-21 Sakarias Næss     Maintenance Searey m/Rotax
2011-08-20 Sakarias Næss     Næss Sakarias - Svar på søknad om prøveflygetillatelse - LN-HGN
2011-08-13 Sakarias Næss     Tilsynsrapport
2011-08-02 Post- og teletilsynet     Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-07-15 Sakarias Næss   ELT 406 ordrehistorikk
2011-06-27 Sakarias Næss   Søknad om Luftdyktighetsbevis
2011-06-19 EAA573   Diversen korrespondanse i forbindelse med sluttinspeksjon
2011-06-09 EAA Chapter 573 Norway   Tillegg søknad om prøveflyveleder
2011-06-03 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-05-06 Sakarias Næss   Søknad om luftdyktighetsbevis og søknad om særskilt flygetillatelse
2011-02-23 Sakarias Næss   endret størrelse på registreringsbokstaver
2011-02-16 Sakarias Næss   Søknad om dispensasjon av størrelse på registreringsbokstaver
2011-02-10 Sakarias Næss   Tildeling av ICAO 24 bit Id code
2011-02-08 Sakarias Næss   søknad om ICAO 24 bit kode
2010-07-01 Sakarias Næss   ang. varsel om sletting av luftfartøy
2010-06-26 Sakarias Næss   purring - Søknad om forlengelse av registrert luftfartøy
2010-04-14 Sakarias Næss   Søknad om forlengelse av registrert luftfartøy
2010-03-25 Sakarias Næss   Varsel om sletting av luftfartøy
2007-08-24 Sakarias Næss   egenerklæring som eier av luftfartøy
2007-08-22 Sakarias Næss   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
source: caa.no

More information: