LN-HAR

The New Piper Aircraft, Inc
PA-18-150

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-18-150
MSN: 18-1566
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Løvhaug Ketil-Magne
Adress: 9350 SJØVEGAN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2009-08-25
Owner changed
Løvhaug Ketil-Magne

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-08-31 Kjetil-Magne Løvhaug     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2017-08-30 Helge Wallmark     Vedlikeholdsrapport
2017-07-04 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-09-01 Patria Helicopters AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2016-08-30 Patria Helicopters AS     Vedlikeholdsrapport
2016-08-12 Ketil Løvhaug     Søknad om Årlig
2015-09-10 Patria Helicopters AS     Luftdyktighetsbevis
2015-09-09 Patria Helicopters AS     Vedlikeholdsrapport
2014-08-20 Stein Jakobsen     Vedlikeholdsrapport
2014-08-20 Ketil-Magne Løvhaug     Luftdyktighetsbevis
2014-08-19 Stein Erik Jakobsen     vedlikeholdsrapport
2013-08-05 Dagfinn Andersen     Ny korrigert VR
2013-08-05 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport
2013-08-05 Aeromech AS     Luftdyktighetsbevis
2013-08-04 Dagfinn Andersen     VR
2013-07-16 Ketil Magne Løvhaug     revidert Permit to Fly
2013-06-25 Ketil Magne Løvhaug     utstedelse av Permit to Fly
2013-06-20 Kjetil Magne Løvhaug     flight conditions for å Permit To Fly - Approval Form
2012-06-07 Aeromech AS     Forlengelse av luftdyktighetsbevis (LDB)
2012-06-06 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport VR
2011-05-23 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport SL 2011/13 om luftfartsulykke på Rakkestad flyplass 11.12.2010 med Piper PA-28-161
2011-05-23 Ketil-Magne Løvhaug   Forlengelse av lyftdyktighetsbevis (LDB)
2011-05-13 Aeromech   Vedlikeholdsrapport
2010-06-16 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-05-11 Aeromech AS   Fornyelse av luftdyktighetsbevis
2010-05-04 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport II og reviderte vektsider
2010-03-04 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-11-23 Statens Havarikommisjon for Transport   Luftfartsulykke Elvenes flyplass, Salangen - Utkast til rapport - 14.08.2009 Piper Super Cub PA-18-150 - LN-HAR-AVSKJERMET
2009-08-28 Sameiet Cub I   registrering av eierskifte
2009-08-26 Brønnøysundregistrene   Firmaattest Ringerikes Seilflyklubb
2009-08-21 Ove Grina - Arne H. Danielsen   Eierskifte
2009-08-18 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om undersøkelse luftfartsulykke Elvenes flyplass, Salangen kommune 14.08.2009 Piper Super Cub PA-18-150 - LN-HAR
2009-07-23 Ove T. Grina   Fullmakter - eierskifte
2009-07-23 Sameiet CUB 1   vedr. registrering av eierskifte
2009-06-09 Arne H. Danielsen   Flyskjøte - dokumentasjon på ID
2009-06-03 Sameiet Cub I   vedlikeholdsrapport (VR)
2009-05-27 Hovet & Co. AS   Godkjennelse av ARTEX ME 406 ELT modifikasjon HC-406HAR-01 Rev. A for Piper PA-18-150
2009-05-26 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2009-05-25 Hovet & Co AS   Tildeling av ICAO-koder
2009-05-22 Hovet & Co AS   Vedrørende ICAO 24-bit Aircraft Code
2009-05-20 Hovet & Co AS   Vedrørende ICAO 24-bit Aircraft Code
2009-05-14 Jan Hovet   Dokumentasjon for Annex II-søknad om ELT-installasjon
2008-04-08 Aeromech AS   vektsider
2008-04-07 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2007-03-12 Aeromech A/S   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: